logo
wvhj2023
© EU
© EU
7 december 2021

EU wil nultarief voor btw op zonnepanelen toestaan na akkoord Europese ministers

De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt om EU-lidstaten de ruimte te bieden de btw op zonnepanelen te verlagen tot 0 procent. Individuele landen, dus ook Nederland en België, beslissen zelf of ze dit doen.

Nederland en België krijgen daarmee in de nabije toekomst de mogelijkheid om de btw op zonnepanelen te schrappen. De Europese ministers van Economische Zaken en Financiën hebben namelijk vandaag in de Europese Raad een zogenaamde algemene oriëntatie vastgesteld om de regels voor verlaagde btw-tarieven te actualiseren. Een algemene oriëntatie is een politiek besluit van de Europese Raad, met daarin de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie, waarin het zijn voorlopig standpunt vaststelt over een wetgevingsvoorstel van de Commissie.

Jaren onderhandeld
De Europese Commissie publiceerde ruim 3 jaar geleden – in januari 2018 – al een wijzigingsvoorstel voor de btw-richtlijn. De Europese Raad heeft nu dus na jaren van onderhandelen overeenstemming bereikt.

Zodra het Europees Parlement – de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie – zijn advies over het voorstel heeft uitgebracht, zal de Europese Raad de wijziging van de btw-richtlijn formeel doorvoeren.

Zonnepanelen toegevoegd aan lijst
Dit zorgt er te zijner tijd voor dat EU-lidstaten gelijk worden behandeld en meer flexibiliteit krijgen om verlaagde btw-tarieven en nultarieven toe te passen. Aan de lijst van goederen en diensten waarvoor verlaagde btw-tarieven zijn toegestaan – bijlage III van de Europese btw-richtlijn (red. EU Directive 2006/112/EC) – worden hiertoe onder meer zonnepanelen toegevoegd.

Specifiek gaat het om de volgende toevoeging: ‘Levering en installatie van zonnepanelen op en naast particuliere woningen, woningen en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van openbaar belang’. 

Fossiele brandstoffen
De lijst kent 7 categorieën waarvoor een btw-tarief van 0 tot 5 procent mag worden vastgesteld. Naast zonnepanelen zijn ook andere producten en diensten toegevoegd aan de lijst. Het gaat onder meer om farmaceutische producten, medische apparatuur en elektrische fietsen. Om een wildgroei aan verlaagde tarieven te voorkomen, heeft de Europese Raad echter wel besloten het aantal artikelen waarop verlaagde tarieven kunnen worden toegepast te beperken.

Zo is overeengekomen om tegen 1 januari 2030 de verlaagde btw-tarieven of vrijstellingen voor fossiele brandstoffen en andere goederen met een vergelijkbaar effect – zoals hout dat als brandhout wordt gebruikt – niet meer toe te passen. Voor chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest geldt dit per 1 januari 2032.

Beslissing aan nieuw kabinet
Minister Hoekstra van Financiën meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het in Nederland aan het nieuwe kabinet is om te beslissen over de nationale implementatie. Hoekstra is in ieder geval content met het bereikte compromis.

‘Nederland is van mening dat dit voorstel een evenwichtig compromis is dat tegemoetkomt aan de uiteenlopende opvattingen van de verschillende lidstaten en is tevreden over de manier waarop de Nederlandse inbreng in het voorstel is verwerkt. Nu een akkoord is bereikt, wordt het Europees Parlement opnieuw geraadpleegd omdat tijdens de onderhandelingen veel wijzigingen zijn doorgevoerd. Het richtlijnvoorstel komt vervolgens in de Raad terug als hamerpunt. Kort daarna zal publicatie in Publicatieblad van de Europese Unie volgen en zal de richtlijn 20 dagen na die publicatie in werking treden. Of en in hoeverre Nederland de ontstane beleidsruimte, zoals bijvoorbeeld voor zonnepanelen, gaat benutten is een vraag voor een volgend kabinet. Bij het beantwoorden daarvan zullen onder meer de beoordeling van de effectiviteit, uitvoerbaarheid en budgettaire haalbaarheid een rol spelen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten