logo
wvhj2023
© André Muller | Dreamstime.com
© André Muller | Dreamstime.com
12 januari 2022

Belastingdienst voorstander van nultarief voor btw op zonnepanelen, invoering mogelijk per 2023

De Belastingdienst is er voorstander van dat Nederland een nultarief voor btw op zonnepanelen invoert. Dat nultarief kan al vanaf 2023 van kracht worden, mits het opgenomen wordt in het Belastingplan 2023.

Afgelopen december bereikte de Europese Raad overeenstemming om lidstaten in de Europese Unie (EU) de ruimte te geven de btw op zonnepanelen te verlagen tot 0 procent. Individuele landen, dus ook Nederland en België, beslissen zelf of ze dit nultarief invoeren.

Beleidsmatige afweging
Ambtenaren van het ministerie van Financiën schrijven in het introductiedossier dat zij hebben voorbereid voor minister Sigrid Kaag van Financiën en staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst dat de Btw-richtlijn géén verplichting creëert tot invoering van een verlaagd btw-tarief. De ambtenaren hierover: ‘Door Nederland zal steeds een beleidsmatige afweging moeten worden gemaakt óf, en zo ja op welke goederen en diensten een (super)verlaagd of nultarief wordt toegepast. Daarbij moeten politieke wenselijkheid, uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en budgettaire haalbaarheid een rol spelen.’

Pleidooi Nederland
De ambtenaren benadrukken tegelijkertijd dat juist Nederland tijdens de Europese onderhandelingen gepleit heeft voor het onder het verlaagd of nultarief kunnen brengen van bepaalde producten en diensten, waaronder de aankoop en installatie van zonnepanelen. ‘De richtlijn maakt een aantal dingen mogelijk waar de afgelopen tijd door politieke partijen, belangenverenigingen en andere departementen om is gevraagd: een nultarief op voedingsmiddelen (met name groente en fruit), een nultarief op boeken/kranten en een nultarief op openbaar vervoer’, aldus de ambtenaren. ‘Verwacht mag worden dat er in de nabije toekomst ook voor andere producten en diensten voor een (super)verlaagd of nultarief zal worden gepleit, gezien de verruimde mogelijkheden.’

Geen verplichting tot invoering
In het algemeen geldt volgens de ambtenaren dat een btw-verlaging niet doeltreffend en doelmatig is en dat btw-tarieven niet het geëigende instrument zijn om prijzen te corrigeren, dan wel gedragseffecten te bereiken. ‘Het effect van een btw-verlaging op de prijs per product is in veel gevallen beperkt. Daarnaast is het bij iedere verlaging onzeker in welke mate ondernemers de btw-verlaging doorgeven aan de consument. Daarbij speelt ook dat consumenten afhankelijk van het product in meer of mindere mate ongevoelig kunnen zijn voor het (geringe) prijseffect van een btw-verlaging (prijselasticiteit), terwijl de derving van belastinginkomsten fors zal zijn.’

Belastingdienst tegen btw
Tot slot bevestigen de ambtenaren in het introductiedossier dat de Belastingdienst heeft aangegeven het voor de uitvoering gewenst te vinden om een nultarief toe te passen op zonnepanelen. ‘Dit zou betekenen dat consumenten die zonnepanelen op hun huis plaatsen aanzienlijk minder administratieve lasten hebben omtrent het terugvragen van de btw. Zonnepanelen zouden, indien gewenst, in het Belastingplan 2023 al onder het nultarief gebracht kunnen worden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten