logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam
© Martijn Beekdam
2 februari 2022

Opnieuw uitstel Omgevingswet, invoering pas op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023

De invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De inwerkingtredingsdatum gaat van 1 juli naar 1 oktober of zelfs 1 januari 2023. Daarmee kunnen gemeenten ook pas zonnepanelen verplichten op industriële daken.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt de Omgevingswet op een verantwoorde manier te willen invoeren en daarom niet vast te houden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022. De komende weken wordt bepaald of de nieuwe invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wordt. Als dit duidelijk is, zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarover kan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk. 

Vierde uitstel
De Omgevingswet is een majeure wijziging en bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dat betekent van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.

Inmiddels wordt de invoering van de Omgevingswet voor de vierde keer uitgesteld. De oorspronkelijke invoeringsdatum was 1 januari 2021, maar die werd door het coronavirus niet gehaald. Ook de herziene datum van 1 januari 2022 werd vervolgens niet gehaald en nu volgt dus opnieuw uitstel.

Zonnepanelen verplichten
Gemeenten krijgen door het besluit van De Jonge naar alle waarschijnlijkheid ook niet per 1 juli 2022, maar pas vanaf de nieuwe invoeringsdatum de mogelijkheid om zonnepanelen te verplichten op daken van industriegebouwen en gebouwen met overige gebruiksfuncties, zoals parkeergarages.

Omdat het onderliggende ‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’ gebruikmaakt van de instrumenten van de Omgevingswet, kan het pas in werking treden als ook de Omgevingswet in werking treedt. Het besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geeft gemeenten straks de bevoegdheid om gebouweigenaren te verplichten tot het aanbrengen van zonnepanelen of klimaatadaptieve maatregelen op daken. Dit wordt alleen mogelijk gemaakt bij industriegebouwen – zoals opslagloodsen en fabriekshallen – en gebouwen met zogenoemde ‘overige gebruiksfuncties’. Dat zijn gebouwen niet primair bedoeld voor het verblijven van personen, zoals parkeergarages.

Meer tijd nodig
‘De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet’, duidt minister De Jonge. ‘Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering,’ aldus De Jonge.

Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem, er wordt al veel geoefend. De vergunningverlening functioneert volgens De Jonge al goed. Zijn ministerie ziet echter dat er bij de zogeheten planketen – waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen kunnen publiceren – verschillende onzekerheden zijn.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten