Solar Magazine - Nieuwe Omgevingswet in werking per 1 januari 2022
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nieuwe Omgevingswet in werking per 1 januari 2022
© Rijksoverheid

Nieuwe Omgevingswet in werking per 1 januari 2022

De nieuwe Omgevingswet wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt. Er is hierdoor extra ruimte voor een goede voorbereiding.

Onlangs werd al bekend dat de Omgevingswet door de uitbraak van het coronavirus in Nederland niet op 1 januari 2021 in werking zou treden. Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

Veel impact voor zonne-energie
De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten.

De Omgevingswet verplicht gemeenten, provincies en het Rijk om een omgevingsvisie op te stellen. Voor zonne-energie heeft dit veel impact, is de verwachting. ‘Door de invoering van deze wet wordt ieder bestuursorgaan, waterschappen uitgezonderd, straks verplicht een omgevingsvisie op te stellen en dus beslissingen te nemen over de uitrol van hernieuwbare energie’, stelden Bob van Horne en Frank Gierman van Arcadis eind 2018 al tegenover de redactie van Solar Magazine.

Voorbereidingen in volle gang
Het Rijk en de koepels IPO, VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben zorgvuldig gekeken naar de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de Omgevingswet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover: ‘De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. Het is belangrijk dat we deze energie vasthouden en ook de komende tijd voortvarend blijven doorwerken aan de wet waarmee iedereen vanaf januari 2022 eenvoudiger aan de fysieke leefomgeving kan werken.’

Ondertussen werken overheden en ICT-aanbieders samen hard door aan de implementatie van de Omgevingswet. Ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven het Rijk en de koepels samenwerken aan een soepele uitvoering van de Omgevingswet en worden de bevoegde gezagen op diverse manieren ondersteund bij het in praktijk brengen van de wet.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen en het op stoom komen van de uitrol van de realtime...
Vacatures
Zoncorporatie zoekt:

Projectleider Zonnepanelen (Gestapelde Bouw)

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Eigenenergie.net zoekt:

Coordinator Service & Onderhoud

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!