logo
wvhj2023
© Rijksoverheid
© Rijksoverheid
22 mei 2020

Nieuwe Omgevingswet in werking per 1 januari 2022

De nieuwe Omgevingswet wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt. Er is hierdoor extra ruimte voor een goede voorbereiding.

Onlangs werd al bekend dat de Omgevingswet door de uitbraak van het coronavirus in Nederland niet op 1 januari 2021 in werking zou treden. Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

Veel impact voor zonne-energie
De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten.

De Omgevingswet verplicht gemeenten, provincies en het Rijk om een omgevingsvisie op te stellen. Voor zonne-energie heeft dit veel impact, is de verwachting. ‘Door de invoering van deze wet wordt ieder bestuursorgaan, waterschappen uitgezonderd, straks verplicht een omgevingsvisie op te stellen en dus beslissingen te nemen over de uitrol van hernieuwbare energie’, stelden Bob van Horne en Frank Gierman van Arcadis eind 2018 al tegenover de redactie van Solar Magazine.

Voorbereidingen in volle gang
Het Rijk en de koepels IPO, VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben zorgvuldig gekeken naar de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de Omgevingswet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover: ‘De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. Het is belangrijk dat we deze energie vasthouden en ook de komende tijd voortvarend blijven doorwerken aan de wet waarmee iedereen vanaf januari 2022 eenvoudiger aan de fysieke leefomgeving kan werken.’

Ondertussen werken overheden en ICT-aanbieders samen hard door aan de implementatie van de Omgevingswet. Ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven het Rijk en de koepels samenwerken aan een soepele uitvoering van de Omgevingswet en worden de bevoegde gezagen op diverse manieren ondersteund bij het in praktijk brengen van de wet.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten