logo
wvhj2023
© Rijksoverheid
© Rijksoverheid
6 april 2020

Nieuwe Omgevingswet door coronavirus niet per 1 januari 2021 ingevoerd

De Omgevingswet treedt door de uitbraak van het coronavirus in Nederland niet op 1 januari 2021 in werking. Dat heeft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen gemeld aan de Tweede Kamer.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten.

Uitrol hernieuwbare energie
De Omgevingswet verplicht gemeenten, provincies en het Rijk om een omgevingsvisie op te stellen. Voor zonne-energie heeft dit veel impact, is de verwachting. ‘Door de invoering van deze wet wordt ieder bestuursorgaan, waterschappen uitgezonderd, straks verplicht een omgevingsvisie op te stellen en dus beslissingen te nemen over de uitrol van hernieuwbare energie’, stelden Bob van Horne en Frank Gierman van Arcadis eind 2018 al tegenover de redactie van Solar Magazine.

De Eerste Kamer stemde afgelopen februari nog in met de Invoeringswet Omgevingswet en dat was een belangrijke vervolgstap om de Omgevingswet per 1 januari 2021 van kracht te laten worden.  

Doorwerken aan voorbereiding
De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus hebben volgens de minister grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. De decentrale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders werken, ondanks dat de datum van 1 januari 2021 niet haalbaar lijkt, hard door aan de voorbereiding van de Omgevingswet en ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door.

Minister Van Veldhoven bespreekt met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan.

Duur van uitstel onbekend
‘De recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de keuze van het kabinet om de genomen maatregelen voorlopig te continueren, maken dat ik samen met de bestuurlijke partners ga bezien welk uitstel van de inwerkingtredingsdatum nodig is’, schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. ‘Daarbij hecht ik eraan te benadrukken, dat het niet gaat over de vraag of het stelsel in werking treedt, maar wanneer. Ik zie nog steeds grote bereidheid in het land bij alle partners om de Omgevingswet in te voeren.’

‘De samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het coronavirus maakt dat ik nu een duidelijk signaal wil geven om niet vast te houden aan de voorgenomen invoeringsdatum, zodat bevoegde gezagen zich nu eerst kunnen richten op wat het belangrijkste is: het bestrijden van de gevolgen van corona’, vervolgt Van Veldhoven. ‘Na overleg met de bestuurlijke partners zal ik meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten