logo
wvhj2023
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
31 mei 2021

Omgevingswet opnieuw uitgesteld, nieuwe startdatum 1 juli 2022

De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, is opnieuw opgeschoven. Door deze te verplaatsen naar 1 juli 2022 wil het Rijk gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties extra tijd gunnen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in een brief aan beide Kamers dat zij zo meer ruimte hebben om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. De SGP stelde eind april in de Tweede Kamer al vragen aan minister Ollongren over de angst bij gemeenten dat de nieuwe Omgevingswet tot een nieuwe bouwcrisis leidt, doordat vergunningsverlening vertraagd wordt. Dat gevaar wordt nu afgewend.

Veel impact voor zonne-energie
De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten.

De Omgevingswet verplicht gemeenten, provincies en het Rijk om een omgevingsvisie op te stellen. Voor zonne-energie heeft dit veel impact, is de verwachting. ‘Door de invoering van deze wet wordt ieder bestuursorgaan, waterschappen uitgezonderd, straks verplicht een omgevingsvisie op te stellen en dus beslissingen te nemen over de uitrol van hernieuwbare energie’, stelden Bob van Horne en Frank Gierman van Arcadis eind 2018 al tegenover de redactie van Solar Magazine.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Om de Omgevingswet verantwoord in werking te kunnen laten treden, moet de continuïteit van primaire processen – de planvorming en de vergunningverlening – en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Waardoor belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder woningbouw, niet worden gehinderd.

Het werkend krijgen van het stelsel van de Omgevingswet is volgens de minister een gezamenlijke verantwoordelijkheid, omdat partijen van elkaar én van derden afhankelijk zijn bij het werken in ketens. Dat betekent in de eerste plaats dat er een stabiele landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) moet zijn, waarop bevoegde gezagen moeten aansluiten. Voor softwareleveranciers en bevoegde gezagen is het lokaal werkend krijgen van het DSO een complexe operatie. Daarom moeten bevoegde gezagen genoeg tijd hebben om het stelsel in te regelen en ermee te oefenen. En willen de bestuurlijke partners minimaal 6 maanden effectieve oefentijd voor bevoegde gezagen wat nu geregeld wordt met het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum.

Ook Wet kwaliteitsborging uitgesteld
Omdat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op hetzelfde moment van start gaat als de Omgevingswet, treedt ook deze wet pas per 1 juli 2022 in werking. Met de Wkb wordt de bouwkwaliteit van gebouwen verbeterd door minder bouwfouten en gebreken.

Dit komt onder meer doordat onafhankelijke kwaliteitscontroleurs – zogenaamde ‘kwaliteitsborgers’ – gaan controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5 procent van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Straks keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen. Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten