logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
31 augustus 2021

Gemeenten krijgen pas vanaf 1 juli 2022 kans om zonnepanelen te verplichten op industriegebouwen

Gemeenten krijgen niet per 1 januari 2022, maar pas vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid om zonnepanelen te verplichten op daken van industriegebouwen en gebouwen met overige gebruiksfuncties zoals parkeergarages.

De ministerraad heeft deze maand het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’ aangenomen en besloten voor te leggen aan de Eerste en Tweede Kamer (red. zie kader). Omdat het besluit gebruikmaakt van de instrumenten van de Omgevingswet, kan het pas in werking treden als ook de Omgevingswet in werking treedt.

Omgevingswet
De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, werd afgelopen voorjaar opnieuw opgeschoven. Door deze te verplaatsen naar 1 juli 2022 wil het Rijk gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties extra tijd gunnen om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Het besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geeft gemeenten straks de bevoegdheid om gebouweigenaren te verplichten tot het aanbrengen van zonnepanelen of klimaatadaptieve maatregelen op daken. Dit wordt alleen mogelijk gemaakt bij industriegebouwen – zoals opslagloodsen en fabriekshallen – en gebouwen met zogenoemde ‘overige gebruiksfuncties’. Dat zijn gebouwen niet primair bedoeld voor het verblijven van personen, zoals parkeergarages.

Altijd proportioneel
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseerde eerder al een internetconsultatie van de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Branchevereniging Holland Solar stelde destijds dat een verplichting voor het gebruik van daken voor duurzame-energieopwekking met zonnepanelen niet ideaal, maar wel nodig is.

Het ministerie stelt te verwachten dat de gemeente, indien nodig en evenredig, gebruik zal maken van de nieuwe bevoegdheid om het duurzaam gebruiken van daken op industriegebouwen te stimuleren. Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan de zonneladder die de uitrol van zonnepanelen op daken stimuleert. ‘Inzet van het maatwerkinstrument moet altijd proportioneel zijn’, is te lezen in de notulen van de ministerraad. ‘Er is gekozen voor gemeentelijke maatwerkbevoegdheden aanvullend op de reeds bestaande rijksregels, zodat gemeenten vanuit hun lokale ambities en uitdagingen een afweging kunnen maken. Bij hernieuwbare-energieopwekking speelt de ruimtelijke inpassing, en dus de lokale situatie, een belangrijke rol. Ook klimaatadaptatie en het voorkomen van wateroverlast vereisen een lokale afweging. De bevoegdheid kan worden ingezet bij zowel bestaande als nieuw te bouwen gebouwen. Bij bestaande gebouwen zal de gemeente per maatwerkvoorschrift moeten bepalen dat het dak gebruikt wordt voor energieopwekking of klimaatadaptatie. Bij nieuwbouw kan volstaan worden met maatwerkregels in het omgevingsplan.’

De wettelijke procedure

Minister Ollongren heeft het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’ deze maand aan de Staten-Generaal – de Eerste en Tweede Kamer – gestuurd in het kader van de ‘voorhang’.

Het besluit is een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. Vanwege de impact van deze AMvB heeft het kabinet nu besloten die eerst aan de Staten-Generaal voor te leggen. Gedurende een periode van 30 dagen kan dan door of namens een vijfde deel van 1 van de 2 Kamers worden gevraagd de inwerkingtreding alsnog bij wet te regelen.

Als dit niet gebeurt of de Kamers niet om grote wijzigingen vragen, zal Ollongren de AMvB voor advies toesturen aan de afdeling Advisering van de Raad van State. Die zal als laatste zijn mening geven over de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De aanpassing van het Bbl zal vervolgens tegelijk met de Omgevingswet in werking treden, te weten per 1 juli 2022. De Omgevingswet biedt namelijk de juridische grondslagen voor het stellen van regels aan het duurzaam gebruik van bouwwerken.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten