Solar Magazine - Gewijzigde Woningwet van kracht: investeren in zonnepanelen eenvoudiger voor woningcorporaties
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gewijzigde Woningwet van kracht: investeren in zonnepanelen eenvoudiger voor woningcorporaties
© Wirestock | Dreamstime.com

Gewijzigde Woningwet van kracht: investeren in zonnepanelen eenvoudiger voor woningcorporaties

De aangepaste Woningwet is sinds 1 januari 2022 officieel van kracht geworden. Daarmee ontstaat er voor woningcorporaties definitief extra ruimte om te investeren in zonnepanelen.

Zo kunnen woningcorporaties voortaan op het gehele dak van appartementencomplexen zonnepanelen plaatsen en deelnemen in een energiecoöperatie.

Regels vereenvoudigd
In de aangepaste Woningwet zijn onnodige details geschrapt en regels vereenvoudigd of verduidelijkt. Zo krijgen woningcorporaties meer ruimte om hun rol op de woningmarkt goed te vervullen. De wet biedt nieuwe mogelijkheden voor het bouwen van middenhuurwoningen, het verduurzamen van hun woningbezit en het verbeteren van de leefbaarheid.

Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties en andere partijen hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt om de invoering van de wet voor te bereiden.

Direct terugleveren aan stroomnet
‘Met de gewijzigde Woningwet wordt verduurzaming expliciet onderdeel van de taak van corporaties gemaakt’, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een toelichting op de wijziging van de woningwet. ‘Zij kunnen voortaan dezelfde investeringen aan hun bezit en bijbehorende grond doen als andere vastgoedeigenaren.’

Met de komst van de gewijzigde Woningwet mag opgewekte zonne-energie voortaan direct aan het stroomnet worden teruggeleverd om de opbrengst vervolgens met de huurders te verrekenen.

Energiecoöperatie
Toegelaten instellingen (red. de Autoriteit woningcorporaties kan verenigingen en stichtingen aanwijzen als toegelaten instelling) kunnen bovendien deelnemen in een energiecoöperatie, waarin zij als ‘bedrijf’ samen met huurders, bedrijven en/of gemeenten kunnen samenwerken bij het opwekken, transporteren en gebruiken van duurzame energie in collectief beheer. Voorwaarde hierbij is dat toegelaten instellingen ook eigen vastgoed en energieopwekkende installaties in de energiecoöperatie inbrengen. Dit mag voor maximaal 20 procent.

Deelnemen in een energiecoöperatie zonder dat eigen vastgoed ter beschikking wordt gesteld, is niet toegestaan, omdat daarmee onvoldoende relatie bestaat tussen energieopwekking en de volkshuisvestelijke taken van woningcorporaties. Bij het verduurzamen van hun eigen bezit mogen corporaties daarnaast direct betrokken particuliere eigenaren ontzorgen. Dat betekent dat corporaties in het geval van verduurzamingsprojecten bij rijtjeswoningen en gemengde complexen particuliere eigenaren mogen laten meedoen door de overheadkosten te dragen, zoals de kosten van het projectmanagement of de gemeenschappelijke vergunningaanvraag. De daadwerkelijke investeringskosten in bijvoorbeeld zonnepanelen blijven voor rekening van de eigenaar.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Binnendienst Sales Medewerker

32-40 uur - Amsterdam, 1096BD, 23a
kWh People zoekt:

Projectleider Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!