logo
wvhj2023
© Siraanamwong | Dreamstime.com
© Siraanamwong | Dreamstime.com
11 maart 2021

Nieuwe Woningwet aangenomen: woningcorporaties mogen hele daken appartementen van zonnepanelen voorzien

De Tweede Kamer heeft de aangepaste Woningwet aangenomen. Woningcorporaties kunnen voortaan op het gehele dak van appartementencomplexen zonnepanelen plaatsen en ze krijgen meer mogelijkheden tot verduurzamen.

Een klokkenluider trok in 2019 bij de redactie van Solar Magazine aan de bel: vanwege het ontbreken van rechtstreekse, individuele aansluitingen van de zonnepanelensystemen naar alle individuele huurders, zou het aanbrengen van zonnepanelen door de woningcorporatie van de klokkenluider volgens de Autoriteit Woningcorporaties buiten de toegestane activiteiten vallen. 

Kamervragen na artikel Solar Magazine
PvdA-Kamerleden William Moorlag en Henk Nijboer stelden in 2019 naar aanleiding van het artikel in Solar Magazine Kamervragen over woningcorporaties die belemmerd worden bij de uitrol van zonnepanelen. Minister Ollongren antwoordde destijds dat de rijksoverheid het voor woningcorporaties mogelijk wil maken om gehele daken van appartementencomplexen te benutten voor zonnepanelen

‘Woningbouwcorporaties kunnen enorm helpen’, stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ‘Niet alleen om de klimaatdoelen te halen maar natuurlijk ook om de energierekening van mensen te verlagen of om de woonkwaliteit van de bewoners en daarmee het woongenot te verbeteren. We hebben gezien dat de Woningwet eigenlijk nog niet voldoende ruimte gaf aan de woningcorporaties om die taak goed op te pakken, terwijl je van de corporaties verwacht dat ze dezelfde typen investeringen doen — en gestimuleerd worden om die te doen — als andere vastgoedeigenaren. Het wetsvoorstel verduidelijkt dat het verduurzamen van woningen onderdeel is van de taak van woningbouwcorporaties.’

Niet via de meterkast
Praktisch gezien maken de wijzigingen in de wet bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op de daken van complexen gemakkelijker, door te regelen dat opgewekte energie niet via de meterkast ten goede moet komen aan huurders maar aan het net mag worden geleverd’, vervolgt Ollongren. ‘Dat helpt natuurlijk ook. Dan kun je de opbrengst vervolgens verrekenen. Ook maken de wijzigingen het mogelijk voor corporaties om bij het verduurzamen van hun eigen bezit ook direct betrokken particuliere eigenaren, dus gestippeld bezit, te ontzorgen. Ze kunnen dan de overheadkosten dragen, bijvoorbeeld als je een gemeenschappelijke vergunningsaanvraag zou moeten doen.’

Artikel I gewijzigd
Concreet is in de Woningwet artikel I gewijzigd. In dit artikel is de definitie van het begrip ‘voorziening’ uitgebreid.

Toegevoegd is dat een bouwkundige of bouwtechnische maatregel aan een gebouw die sterkt tot verbetering van de energetische prestatie van het gebouw, ook onder het begrip voorziening valt. Ook vallen maatregelen die strekken tot het opwekken van hernieuwbare energie nu onder het begrip. Hiermee wordt voorzien in de situatie dat bijvoorbeeld zonnepanelen op een gebouw – of op het grasveld naast het gebouw dat in eigendom toebehoort aan de toegelaten instelling – worden geïnstalleerd, maar de opgewekte energie niet ten goede komt aan de energetische prestatie van het gebouw, maar bijvoorbeeld wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Dit maakt het voor toegelaten instellingen bijvoorbeeld mogelijk om aan hun woongelegenheden bepaalde voorzieningen in het kader van verduurzaming te treffen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten