Solar Magazine - Holland Solar betreurt overtekening SDE++ 2021: ‘Verdeling subsidie moet verbeterd worden’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar betreurt overtekening SDE++ 2021: ‘Verdeling subsidie moet verbeterd worden’
© KiesZon

Holland Solar betreurt overtekening SDE++ 2021: ‘Verdeling subsidie moet verbeterd worden’

Holland Solar is teleurgesteld over de forse overtekening van de subsidieregeling SDE++ 2021. De brancheorganisatie pleit voor aanpassing van de systematiek zodat de subsidie beter verdeeld wordt.

Bij de openstellingsronde voor het kalenderjaar 2021 werd voor 12 miljard euro subsidie aangevraagd, terwijl er maar 5 miljard euro subsidie beschikbaar is.

Buiten de boot
‘Vrijwel alle aanvragen voor zonneparken op land en water, zonnewarmte, en elektrificatie van de industrie vallen buiten de boot’, opent de brancheorganisatie haar betoog. ‘Waarschijnlijk geldt dit ook voor een aanzienlijk deel van de grotere zon-op-dakprojecten. Al deze technieken zijn juist dé structurele oplossing voor het realiseren van een CO2-vrije samenleving.’

‘Juist de opwek van duurzame elektriciteit en de inzet daarvan in de industrie, het vervoer, de glastuinbouw en de gebouwde omgeving zijn cruciaal voor de werkelijke verduurzaming, op weg naar een volledig CO2-vrije samenleving en het behalen van de Regionale Energiestrategie (RES)-doelstellingen’, vervolgt Holland Solar. ‘Ook voor de vele ingediende zon-op-dakprojecten is het onzeker of ze een positieve beschikking zullen ontvangen. De projecten die voor een laag bedrag per kilowattuur subsidie hebben aangevraagd, zullen hoogstwaarschijnlijk wel op een positieve beschikking kunnen rekenen. De ervaring van de vorige jaren leert dat dat met name kleinere zon-op-dakprojecten zijn. Mogelijk zal echter een aantal grote zon-op-dakprojecten geen positieve beschikking krijgen. Een klein lichtpuntje zijn de 3 pvt-projecten, die hoogstwaarschijnlijk alle kunnen rekenen op een positieve subsidiebeschikking.’

Aanpassing nodig
Holland Solar pleit desondanks voor verbetering van de subsidiesystematiek. ‘Deze SDE++-ronde dreigt marktpartijen te ontmoedigen om nieuwe projecten te ontwikkelen, zeker ook gezien de discussie over de toekomst van de SDE++ voor zon en wind op land. Dit terwijl deze projecten voor de verduurzaming hard nodig zijn. Voor de projecten die het risico lopen om niet gehonoreerd te worden, is het van groot belang om de aanvragers wel perspectief te bieden op een succesvollere aanvraag in het jaar 2022.’

Actuele CO2-prijs
Holland Solar betoogt dat het belangrijk is om in de SDE++ te rekenen met een zo actueel mogelijke raming van de CO2-prijs. ‘De voor de SDE++ van dit jaar gebruikte schatting van 46 euro per ton in 2030 is allang ingehaald door de werkelijkheid: de huidige prijs tikt bijna de 80 euro per ton aan. Bij een hogere CO2-prijs hebben vrijwel alle technieken substantieel minder subsidie nodig. Er kunnen dan voor hetzelfde budget meer projecten positief beschikt worden.’

Als laatste stelt Holland Solar te verlangen dat de motie Dik-Faber uitgevoerd zal worden. Met die motie werd toenmalig minister Wiebes in de zomer van 2020 gevraagd in de SDE++ voor alle technieken de gehele economische levensduur mee te nemen – 25 jaar voor zonne-energie – in de berekening van de CO2-reductie, in plaats van de subsidieduur van 15 jaar. ‘Dat zal ervoor zorgen dat zonne-energieprojecten beoordeeld worden naar de werkelijke CO2-reductie die ze opleveren en dus hoger in de rangschikking komen voor subsidie.’

De brancheorganisatie stelt graag met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in gesprek te blijven over de keuzen op hoofdlijnen en de nadere uitwerking ervan.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
EWS GmbH & Co. KG zoekt:

Marketing Manager

Fulltime (40 uur) - Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt, Deutschland
kWh People zoekt:

Business Ontwikkelaar

Fulltime (40 uur) - Alkmaar
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!