Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tweede Kamer neemt motie aan om bij subsidie SDE++ met hele economische levensduur te rekenen
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

Tweede Kamer neemt motie aan om bij subsidie SDE++ met hele economische levensduur te rekenen

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin minister Wiebes gevraagd wordt in de SDE++ voor alle technieken de gehele economische levensduur mee te nemen in de berekening van de CO2-reductie.

De subsidieregeling SDE+ wordt vanaf komend najaar verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De eerste ronde van opent op 24 november 2020 en er is 5 miljard euro beschikbaar.

Buiten de boot
Zowel Holland Solar als de NVDE pleitte er eerder dit jaar al voor de rangschikking in de SDE++ de CO2-emissiereductie te berekenen voor de gehele economische levensduur van projecten, omdat zonne-energie anders buiten de boot dreigt te vallen. ‘Zon- en windprojecten krijgen voor 15 jaar subsidie. In de praktijk blijven deze systemen 25 jaar zonnestroom of -warmte produceren. De subsidie voor 15 jaar zorgt dus voor significant meer CO2-reductie dan gedurende die 15 jaar. Het zou eerlijk zijn de SDE++-ranking te baseren op de werkelijke CO2-reductie, dus de kosten te delen door de tonnen CO2 die een park niet in 15 jaar, maar gedurende 25 jaar reduceert’, stelde Holland Solar-voorzitter Peter Molengraaf hier begin mei over.

Motie breed gedragen
Dit pleidooi heeft gehoor gevonden in de Tweede Kamer. Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Matthijs Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA) en Tom van der Lee (GroenLinks) dienden met succes gezamenlijk een motie in. De tekst van de aangenomen motie luidt als volgt: ‘constaterende dat er categorieën in de SDE++ zijn waarvan de economische levensduur langer is dan de subsidieperiode en deze in de jaren na afloop van de subsidietermijn rendabel blijven; constaterende dat dit verschil kan oplopen tot wel 10 jaar; constaterende dat de levensduur wel wordt meegenomen in de subsidiekosten, maar niet in de berekende CO2-emissie; overwegende dat op deze wijze windprojecten, zonnestroomprojecten en zonthermieprojecten onterecht laag in de rangschikking van de SDE++ eindigen; overwegende dat dit onwenselijk is in het kader van een energietransitie die gericht is op hernieuwbare, schone energie; verzoekt de regering om in kaart te brengen hoe in de SDE++ voor alle technieken de gehele economische levensduur mee kan worden genomen in de berekening van de CO2-reductie; verzoekt de regering tevens de Kamer hierover te informeren als de SDE++ 2021 naar de Kamer wordt verzonden, en gaat over tot de orde van de dag.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
BHM Solar zoekt:

Projectmanager zonne-energie (interim / part time)

<24 uur - Utrecht, 3514AZ, Hooghiemstraplein 112
kWh People zoekt:

Projectontwikkelaar Solar

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!