Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nieuwe premie Vlaamse eigenaren zonnepanelen voor dubbel betaalde netkosten
© Fluvius

Nieuwe premie Vlaamse eigenaren zonnepanelen voor dubbel betaalde netkosten

De Vlaamse energieregulator VREG meldt dat Fluvius in het voorjaar van 2022 het loket opent voor de nieuwe premie voor Vlaamse eigenaren van zonnepanelen die meermaals netkosten aangerekend hebben gekregen.

Sinds 2015 betalen prosumenten – zoals eigenaars van zonnepanelen – in Vlaanderen een prosumententarief voor het injecteren van stroom op het elektriciteitsnet. Dat  tarief is een forfaitair bedrag, gebaseerd op het vermogen van de installatie.

Tussentijdse afrekening
Het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigt, trad in werking op 1 maart 2021. Om de periode van de terugdraaiende teller af te sluiten, maakten de energieleveranciers voor de prosumenten een tussentijdse afrekening op, gebaseerd op de meterstanden op 1 maart 2021.

De 110.000 Vlamingen die destijds beschikten over zonnepanelen en een digitale meter en dus geraakt werden door het arrest, kregen na 1 maart 2021 een tussentijdse afrekening, waarbij enerzijds voor de elektriciteitsafname en -injectie van voor 1 maart 2021 een forfaitair prosumententarief werd aangerekend en anderzijds voor de elektriciteitsafname vanaf 1 maart 2021 de werkelijke afname wordt aangerekend voor zowel netkosten als de energiecomponent, het prosumententarief wegvalt en de injectie kan verkocht worden aan de leverancier.

Abrupte overgang
Al deze prosumenten zijn getroffen door de abrupte overgang van het ene systeem naar het andere en kregen voor een bepaalde periode het distributienettarief meermaals aangerekend. Dat gebeurde zowel via het prosumententarief als via de werkelijke afname.

Voor prosumenten die een financieel nadeel ondervinden door het meermaals aanrekenen van de distributienettarieven, heeft de Vlaamse Regering een tegemoetkoming opgezet. Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar kan men aanvragen als een premie. Fluvius zal daarvoor in het voorjaar van 2022 een elektronisch aanvraagsysteem opzetten, waarna de getroffen Vlamingen tot 1 september 2022 de tijd hebben om de premie aan te vragen.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
G2 Energy zoekt:

Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Uddel en/of Zutphen
Econnetic bv zoekt:

Senior Consultant zonne-energie

32-40 uur - 3972LK
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!