Solar Magazine - Energie-Nederland over cap in SDE++: ‘Overheid moet risico’s projectontwikkelaars beheersbaar maken’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Energie-Nederland over cap in SDE++: ‘Overheid moet risico’s projectontwikkelaars beheersbaar maken’
© Powerfield

Energie-Nederland over cap in SDE++: ‘Overheid moet risico’s projectontwikkelaars beheersbaar maken’

De SDE++ of een eventuele opvolger is voor projectontwikkelaars essentieel om risico’s van toekomstige wind- en zonne-energieprojecten beheersbaar te maken. Haast is geboden, want vertraging dreigt.

Dat stelt Energie-Nederland, branchevereniging van de Nederlandse energiebedrijven. De organisatie doet haar oproep in aanloop naar de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Tweede Kamer bespreekt vandaag de begroting van 2022.

Extra vertragingen
Energie-Nederland vraagt de rijksoverheid om consistent beleid, versnelling van procedures en passend instrumentarium.

‘In het Klimaatakkoord is afgesproken om ten minste 35 terawattuur hernieuwbare-elektriciteitsproductie te realiseren op land’, schrijft Energie-Nederland. ‘De eerste ronde van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) laat zien dat er tot ruim 45 terawattuur goede plannen zijn ingediend. De komende tijd dreigen extra vertragingen te ontstaan in met name de besluitvorming en uitvoering als gevolg van congestie in meerdere regio’s, maar ook de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn van invloed. De in de miljoenennota aangekondigde cap op 35 terawattuur komt daar nog bovenop. De SDE++ of een eventuele opvolger is voor projectontwikkelaars essentieel om marktprijsrisico’s beheersbaar te maken. Dit terwijl recente studies en ontwikkelingen, zoals de Routekaart Elektrificatie, de Stuurgroep Extra Opgave en het Fit for 55%-pakket vragen om meer geproduceerde hernieuwbare elektriciteit’.

Alternatief instrumentarium
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat tijdig wordt nagedacht over een alternatief instrumentarium voor de SDE++ na 2025. Temeer omdat volgens de organisatie de extra 10 gigawatt wind op zee waarschijnlijk niet voldoende is om aan de extra vraag tegemoet te komen.

Energie-Nederland wil daarom van de staatssecretaris weten op welke manier zij projectontwikkelaars meer zekerheid kan bieden om zo hun investeringszekerheid te verhogen en vertraging te voorkomen: ‘Hoe wordt start-stopbeleid voorkomen? Is de staatssecretaris ook van mening dat het afzien van projecten waarvoor al draagvlak is binnen de Regionale Energiestrategieën (RES’en), ongewenst is?’

Waterstof: onvoldoende ondersteuning
Verder vraagt Energie-Nederland extra aandacht voor waterstof. ‘Om de waterstofdoelen uit het Klimaatakkoord te halen, is het noodzakelijk nu cruciale stappen te zetten. Het kabinet heeft met zijn Kabinetsvisie Waterstof het nut en de noodzaak van waterstofproductie onderschreven en maakt budget vrij voor de realisatie van de zogenoemde waterstofbackbone. Echter, voldoende ondersteuning voor de grootschalige productie van waterstof via elektrolyse ontbreekt nog en er lijkt een beperkende cap te komen van 50 megawatt per project.’

Investeringsbeslissingen komen door gebrek aan financiële ondersteuning vanuit de overheid volgens de branchevereniging niet van de grond. Daardoor komt het Klimaatakkoord-doel van 500 megawatt elektrolysecapaciteit in 2025 en 3 tot 4 gigawatt in 2030 in gevaar.

Meer kansen duurzame warmte
Energie-Nederland pleit verder voor een opschaling van de uitrol van collectieve warmtenetten inclusief verduurzaming. ‘Alle alternatieven voor aardgas kennen echter een onrendabele top. Om te komen tot tijdige uitrol en opschaling van alternatieve warmtebronnen/dragers – zoals via geothermie, aquathermie en groengas – moeten deze structureel meer kans krijgen binnen de SDE++-systematiek.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Utrecht
Activum Finance / Activum Groen Lease zoekt:

Intern Accountmanager

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!