logo
wvhj2023
hero-image
29 oktober 2021

Klimaatnota 2021: kabinet erkent dat huidige beleid ontoereikend is voor klimaatdoelen

Het demissionaire kabinet schrijft in de Klimaatnota 2021 te beseffen dat de op Prinsjesdag aangekondigde extra investeringen het klimaatbeleid ontoereikend zijn om de klimaatdoelen van 2030 te halen.

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Yeşilgöz-Zegerius heeft de Klimaatnota 2021 overhandigd aan voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp. In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het klimaatbeleid. Basis voor de Klimaatnota zijn de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Monitor Klimaatbeleid (red. zie kader). Omdat de Klimaatwet voorschrijft dat iedere 2 jaar na de vaststelling van het Klimaatplan over de voortgang van de uitvoering gerapporteerd wordt, bevat de Klimaatnota dit jaar ook een voortgangsrapportage over het klimaatbeleid.

Aanvullende besluitvorming nodig
Het kabinet heeft in de miljoenennota een beleidsrijke begroting gepresenteerd voor het klimaatbeleid met een aanvullend pakket aan maatregelen waarmee bijna 7 miljard euro in de transitie wordt geïnvesteerd, bovenop het bestaande klimaatbeleid.

‘Met dit beleidspakket zet het kabinet een grote stap voor het klimaat, maar het kabinet beseft dat dit nog niet genoeg zal zijn om de doelen te halen en er dus aanvullende besluitvorming nodig is door het volgende, missionaire kabinet’, schrijft het kabinet in de Klimaatnota 2021. ‘Daarbij is de samenhang met de aanvullende opgave uit Europa van belang. De aanscherping naar ten minste 55 procent netto-emissiereductie op EU-niveau en het Fit for 55-pakket leiden tot extra verplichtingen waar Nederland aan moet voldoen.

Niet afschrijven
In de transitie zijn volgens het kabinet alle technische opties nodig. ‘We kunnen het ons niet veroorloven om ze één voor één af te schrijven. Perfecte opties bestaan niet: niet in de fossiele economie, maar ook niet in de duurzame economie. De uitdaging voor politiek en maatschappij is om te bepalen welke technieken en instrumenten onder welke voorwaarden acceptabel en effectief zijn.’

In de Klimaatnota schrijft het kabinet dat afgelopen jaar duidelijk werd dat ook in economisch moeilijke tijden de vraag blijft bestaan naar personeel om de transitie te realiseren. ‘Het is allang niet meer de vraag óf de transitie banen oplevert, maar juist of er wel voldoende mensen te vinden zijn om deze banen te vervullen.’

Monitor Klimaatbeleid: bijna 35 gigawattpiek zonnepanelen

Als bijlage van de KIimaatnota 2021 is de Monitor Klimaatbeleid 2021 verschenen. Deze monitor presenteert relevante monitoringsinformatie over de voortgang van het nationale klimaatbeleid over het afgelopen jaar.

In de monitor wordt ook stilgestaan bij het doel om in 2030 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit van land te laten komen, uit windturbines en zonnepanelen. Als alle projecten die in de pijplijn zitten, dus ook projecten die nog geen subsidie toegekend hebben gekregen en nog in de initiatieffase zitten, zouden worden gerealiseerd, zou het geïnstalleerd pv-vermogen in Nederland volgens de monitor naar de 35 megawattpiek kunnen toegroeien, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

Dashboard Klimaatbeleid
Met het verschijnen van de tweede editie van de Monitor Klimaatbeleid is ook het online Dashboard Klimaatbeleid gelanceerd. Het dashboard geeft informatie over de ontwikkeling van het klimaatbeleid in Nederland en maakt duidelijk wat er op dit moment gebeurt in de sectoren uit het Klimaatakkoord en hoe zich dat in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Het dashboard biedt inzicht in deze voortgang per sector: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, Industrie, Landbouw en Landgebruik en Mobiliteit. Ook geeft het Dashboard informatie over ontwikkelingen binnen de sectoroverstijgende klimaatthema’s Energiesysteem, Arbeidsmarkt & Scholing en Verduurzaming Rijksbedrijfsvoering.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten