logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
21 september 2021

Prinsjesdag | 3 miljard euro extra budget voor SDE++-subsidie

Het kabinet meldt in de miljoenennota 6,8 miljard euro extra uit te geven aan klimaatmaatregelen. Er gaat 3 miljard euro extra naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Ook krijgen mkb-ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken meer belastingvoordelen.

5 miljard euro
De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is dit jaar open van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Half juli werd de definitieve hoogte van de subsidie voor onder meer zonnepanelen, zonnecollectoren en pvt met warmtepompen bekendgemaakt. Er is een budget van 5 miljard euro

5 of 11 miljard euro budget in 2022?
In de miljoenennota spreekt het kabinet over een ophoging van het budget van de SDE++ in 2022. Hiervoor stelt het kabinet in totaal 3 miljard euro te reserveren die over meerdere jaren tot uitbetaling komt. Het kabinet schrijft hierover in de miljoenennota het volgende: ‘Het openstellingsbudget van de SDE++ wordt in 2022 met maximaal 6 miljard euro verhoogd tot maximaal 11 miljard euro. Naar verwachting zal de aanvullende openstelling resulteren in cumulatief 3 miljard euro aan extra kasuitgaven.’

Opmerkelijk is dat in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog wordt gesproken over een budget van 5 miljard euro voor de SDE++ 2022. In de begrotingsdocumenten van het ministerie is namelijk de volgende passage opgenomen: ‘Voor de SDE++ geldt dat de openstelling 2021 (5 mld euro) pas in 2022 verplicht zal worden: hiermee is in het beschikbare verplichtingenbudget voor 2022 rekening gehouden. Voor de openstelling van de SDE++ in 2022 wordt opnieuw uitgegaan van een openstelling van 5 mld euro: zodra hier een definitief besluit over genomen is, zal het hiervoor benodigde verplichtingenbudget in de begroting 2023 worden opgenomen, aangezien ook deze openstelling pas in het jaar volgend op de openstelling tot verplichting zal komen.’

De exacte hoeveelheid subsidie die voor de SDE++ in 2022 beschikbaar zal zijn, is hierdoor nog niet bekend.

Uit algemene middelen
Hoewel SDE-middelen doorgaans worden opgebracht via de Opslag Duurzame Energie (ODE), wordt de ophoging nu betaald uit de algemene middelen, zodat er door deze maatregel geen lastenverzwaring via de energierekening plaatsvindt.

Het doel van de ophoging van de SDE++-regeling is volgens het kabinet om met meerdere technologieën bij te dragen aan de verduurzaming van onder andere de gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en industrie.

Plafond 35 terawattuur gehandhaafd
Het plafond voor CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt binnen de SDE++ met maximaal 2,5 megaton verhoogd.

Het kabinet hierover in de miljoenennota: ‘Het plafond wordt daarbij zo vastgesteld dat er substantiële middelen beschikbaar blijven voor andere technologieën, waaronder warmte (afhankelijk van de toekenning van het budget in de komende openstelling). Het plafond van 35 terawattuur voor hernieuwbare elektriciteit blijft ongewijzigd. Na de openstelling van de SDE++ in 2022 is beoogd een effectieve stimulering van de verschillende technologieën te borgen. De komende periode wordt nader uitgewerkt hoe dat het meest effectief kan, zonder dat er technieken worden uitgesloten. Daarbij wordt de komende periode een systeem met minimale afbakening tussen (groepen van) technologieën uitgewerkt en zo snel mogelijk geïntroduceerd. Vanwege de benodigde wijzigingen in de regelgeving wordt het aangepaste systeem vanaf 2023 opengesteld voor aanvragen.’

Vanaf 2023 schotten
In de miljoenennota meldt het kabinet na de openstelling van de SDE++ in 2022 ‘een effectieve stimulering van de verschillende technologieën’ te willen borgen. De komende periode wordt nader uitgewerkt hoe dat het meest effectief kan, zonder dat er technieken worden uitgesloten.

Daarbij denkt het kabinet aan schotten tussen de verschillende technologieën:  ‘De komende periode wordt een systeem met minimale afbakening tussen (groepen van) technologieën uitgewerkt en zo snel mogelijk geïntroduceerd. Vanwege de benodigde wijzigingen in de regelgeving wordt het aangepaste systeem vanaf 2023 opengesteld voor aanvragen.’

Landelijk transportnet voor waterstof
Het kabinet wil verder 1,3 miljard euro investeren om ervoor te zorgen dat vaker nieuwe energiebronnen- en dragers gebruikt worden. Onderdeel hiervan is een investering van 750 miljoen euro om delen van het bestaande gasnet om te bouwen tot een zogenaamde ‘Waterstof Backbone’.

Dat wordt een landelijk transportnet voor waterstof tussen verschillende industriële clusters in Nederland. Zo kan de industrie op meerdere plekken tegelijk verduurzamen. Ook reserveert het kabinet 315 miljoen voor de ontwikkeling van Warmtelinq; een warmtenet van de Rotterdamse haven.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten