logo
wvhj2023
© Elian Kars | Dreamstime.com
© Elian Kars | Dreamstime.com
7 april 2021

Minister Ollongren stuurt Tweede Kamer ontwerpbesluit om zonnepanelen te verplichten bij ingrijpende renovatie

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit toegestuurd om het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen voor de verplichte opwekking van hernieuwbare energie bij renovatie.

Eerder dit jaar werd al bekend dat minister Ollongren per 30 juni 2021 een eis vastlegt voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – via bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie. De Tweede Kamer krijgt nu de mogelijkheid om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat deze aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en daarna definitief zal worden vastgesteld.

30 juni 2021 en 1 januari 2022
De verplichting vloeit voort uit de Renewable Energy Directive II (RED II) van de Europese Unie (EU) die uiterlijk 30 juni 2021 in Nederland dient te zijn geïmplementeerd. Met de door Ollongren voorgenomen wijziging wordt de eis geïmplementeerd in het Bouwbesluit 2012 en op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt – naar verwachting per 1 januari 2022 – in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Nieuwbouw
De EU-richtlijn REDII bevat een verplichting voor lidstaten om een hoeveelheid hernieuwbare energie voor te schrijven bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie. Voor een deel is deze verplichting in Nederland al geïmplementeerd. Voor nieuwbouw geldt namelijk sinds 1 januari 2021 een eis voor de minimumhoeveelheid hernieuwbare energie via het Besluit BENG. Voor ingrijpende renovatie wordt de verplichting nu dus ook vastgelegd.

De verplichting voor een minimum hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie gaat straks alleen gelden wanneer de verwarmings- of koelinstallatie(s) deel uitmaakt van de renovatie. Dit is het geval wanneer er bij de ingrijpende renovatie een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling wordt geplaatst, gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. Van het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten is sprake wanneer er een derde of meer van de afgiftelichamen (meestal radiatoren) wordt vernieuwd, veranderd of vergroot.

Uitzonderingen
Op de verplichting voor het opwekken van hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie zijn een aantal uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld voor bouwwerken die aangesloten zijn of aantoonbaar binnen 3 jaar na de renovatie aangesloten worden op een warmtenet.

Om het werken met de uitzonderingen in de praktijk te vereenvoudigen, gaat de minister in samenspraak met marktpartijen een leidraad opstellen. Deze leidraad zal onder andere een praktisch stappenplan bieden om het werken met de uitzonderingen op de eis te vereenvoudigen.

Rekenvoorbeelden zonnepanelen
In de toelichting op het ontwerpbesluit heeft Ollongren nu enkele rekenvoorbeelden voor de nieuwe eis opgenomen. ‘Er zijn verschillende situaties uitgewerkt met pv-panelen om de hoogte van de eis te bepalen. Hierin is gevarieerd in zowel de hoeveelheid pv-panelen (15 procent en 20 procent van het dakoppervlak), de oriëntatie van de pv-panelen (oost, zuid, west, noord), de hellingshoek (15 en 30 graden) en matig en sterk geventileerde panelen. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat 15 procent pv-panelen van Aroof (red. dit is het verliesoppervlak van het dak zoals dat wordt meegenomen in de NTA 8800-berekening) als een acceptabel minimumniveau wordt gezien voor hernieuwbare energie in een gebouw bij ingrijpende renovatie. Ter illustratie, dit komt overeen met 7 pv-panelen bij een tussenwoning van 110 vierkante meter, 64 pv-panelen bij een woongebouw met 33 woningen van 3.036 vierkante meter en 12 pv-panelen bij een klein kantoorgebouw van 298 vierkante meter.’

Reacties internetconsultatie
De minister meldt verder dat de internetconsultatie van de wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving tot 13 reacties heeft geleid. Zo heeft Holland Solar verzocht tot een verplichting om bij ingrijpende renovaties van gebouwen waarvan de daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen de draagconstructie te versterken.

De verschillende reacties hebben volgens Ollongren op onderdelen geleid tot aanvullingen, verduidelijkingen en/of verbeteringen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting. Over de wens van Holland Solar meldt Ollongren het volgende: ‘In de leidraad zal worden opgenomen dat er bij grootschalige dakrenovatie in combinatie met de invulling van de eis door pv-panelen, zonthermie of andere systemen op het dak rekening gehouden dient te worden met de draagconstructie van het dak.’

Eerder

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten