logo
wvhj2023
© Mauvries | Dreamstime.com
© Mauvries | Dreamstime.com
13 juli 2021

Twee derde subsidie voor zonnepanelen en zonnecollectoren bij sportclubs al vergeven

Er is nog 27,2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor sportclubs binnen de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) voor onder meer de installatie van zonnepanelen.

Waar de subsidiepot voor de BOSA-regeling in 2020 niet leeg ging, is na een half jaar in 2021 al twee derde van het subsidiegeld verdeeld.

Behandeltijd gedaald
Er is al voor 45,2 miljoen euro subsidie verleend en voor 6,6 miljoen euro aan aanvragen in behandeling. In 2021 is voor de subsidieregeling een budget van 79 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van 2,5 miljoen euro subsidie per aanvrager.

De gemiddelde behandeltijd voor aanvragen voor de subsidieregeling is in de loop van afgelopen kalenderjaar sterk gedaald. In januari 2020 duurde de behandeling van een aanvraag nog gemiddeld 130 dagen en aan het einde van 2020 was de gemiddelde behandeltijd gezakt naar 46 dagen.

20 procent subsidie
Het subsidiebedrag is 20 procent van de subsidiabele kosten inclusief btw. Dit zijn kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10 procent aanvullende subsidie; oftewel 30 procent in totaal.

Zowel zonnecollectoren voor zonnewarmte als zonnepanelen voor zonnestroom komen in aanmerking voor subsidie. Ook voor energieopslag, in de vorm van zoutwaterbatterijen, kan subsidie aangevraagd worden.

18 procent energiebesparing
In 2020 ging 18 procent van het aangevraagde subsidiebudget naar verduurzaming, te weten 9.459.367 euro van de 51.630.821 euro aan subsidie die toegekend is.

In totaal werden 2.097 subsidieaanvragen gehonoreerd, waarvan 5.474.756 euro subsidie voor investeringen in sportveld- en led-verlichting en 1.859.825 euro subsidie voor investeringen in zonnepanelen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten