logo
wvhj2023
© Andre Muller | Dreamstime.com
© Andre Muller | Dreamstime.com
7 mei 2021

Nog 33,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zonnepanelen en zonneboilers bij sportclubs

Voor sportclubs die zonnepanelen of zonneboilers willen plaatsen, is er nog 33,4 miljoen euro budget beschikbaar binnen de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA).

In tegenstelling tot het jaar 2020, waarin de subsidiepot voor de BOSA-regeling niet leeg ging, ging het in de eerste maanden van het huidige kalenderjaar hard. Na 2 maanden was al voor 41,6 miljoen euro subsidie aangevraagd van het totale budget van  79 miljoen euro.

20 procent subsidie
Het subsidiebedrag is 20 procent van de subsidiabele kosten inclusief btw. Dit zijn kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10 procent aanvullende subsidie; oftewel 30 procent in totaal.

Zowel zonnecollectoren voor zonnewarmte als zonnepanelen voor zonnestroom komen in aanmerking voor subsidie. Ook voor energieopslag, in de vorm van zoutwaterbatterijen, kan subsidie aangevraagd worden.

38,6 miljoen euro
Per 1 mei jongstleden is er al voor 38,6 miljoen euro aan subsidies verleend, en voor 7 miljoen euro aan aanvragen is in behandeling. Daarmee lijkt het tempo waarmee de subsidie aangevraagd wordt te vertragen, maar dat is een vertekend beeld. Het subsidieplafond wordt namelijk niet alleen bereikt door het totaal aan ingediende aanvragen, maar ook door een dakpanconstructie. Dit houdt in dat een deel van de aanvragen wordt uitbetaald in het jaar van aanvraag en een deel in de jaren daarna. Aanvragen uit 2020 vallen dus gedeeltelijk in het budget van 2020, maar ook deels in de budgetten van latere jaren waaronder 2021.

Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van 2,5 miljoen euro subsidie per aanvrager.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten