Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
79 miljoen euro subsidie beschikbaar voor sportclubs die zonnepanelen willen installeren
© Andre Muller | Dreamstime.com

79 miljoen euro subsidie beschikbaar voor sportclubs die zonnepanelen willen installeren

Ook in 2021 kunnen sportclubs via subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten waaronder zonnepanelen. Er is 79 miljoen euro budget.

Voor de regeling was in 2020 aanvankelijk een budget van 87 miljoen euro beschikbaar, maar dat werd verruimd naar 94 miljoen euro. Aan het einde van het kalenderjaar stond de teller daarbij op 57 miljoen euro aan verleende subsidies en was er nog 23 miljoen euro aan aanvragen in behandeling.

In 2021 is voor de subsidieregeling BOSA dus een budget van 79 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van 2,5 miljoen euro subsidie per aanvrager.

Zonnewarmte en energieopslag
Het subsidiebedrag is 20 procent van de subsidiabele kosten inclusief btw. Dit zijn kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10 procent aanvullende subsidie; oftewel 30 procent in totaal. Zowel zonnecollectoren voor zonnewarmte als zonnepanelen voor zonnestroom komen in aanmerking voor subsidie. Ook voor energieopslag, in de vorm van zoutwaterbatterijen, kan subsidie aangevraagd worden.

Al 8,2 miljoen euro subsidie verleend
In 2021 is al 8,2 miljoen aan subsidies reeds verleend en is 25,2 miljoen euro aan aanvragen nog in behandeling.

Het subsidieplafond wordt namelijk niet alleen bereikt door het totaal aan ingediende aanvragen, maar ook door een dakpanconstructie. Dit houdt in dat een deel van de aanvragen wordt uitbetaald in het jaar van aanvraag en een deel in de jaren daarna. Aanvragen uit 2019 vallen dus gedeeltelijk in het budget van 2019, maar ook deels in de budgetten van latere jaren.

Dit verklaart waarom er nu, aan het begin van 2021, al subsidie is verleend. Dit zijn dus aanvragen uit 2019 en 2020 die geheel of gedeeltelijk in 2021 worden uitbetaald. Dit heeft geen gevolgen voor het budget van dit jaar. Er is naar verwachting voldoende budget om alle aanvragen te behandelen.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
Solar Monkey zoekt:

Customer Success Manager BeNeLux, focus België

Fulltime (40 uur) - 2595AN
kWh People zoekt:

Solar AC Engineer

Fulltime (40 uur) - Brabant
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!