logo
wvhj2023
hero-image
21 juni 2021

Regionale Energiestrategie 1.0: Flevoland verhoogt bod van 4,76 naar 5,81 terawattuur

Flevoland heeft in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) het bod voor de opwek van duurzame elektriciteit met ruim 20 procent verhoogd tot 5,81 terawattuur. Het bod voor zonne-energie is 0,2 terawattuur hoger.

Het hogere bod heeft 2 oorzaken: het hanteren van een andere rekenmethodiek en het meetellen van zonne-energieprojecten die eerder buiten beschouwing bleven.

Canon van bestaand beleid
‘De RES 1.0 is als het ware een canon van bestaand beleid: we voeren uit wat eerder bestuurlijk en democratisch is besloten door de provincie, de gemeenten en het waterschap’, stelt Jop Fackeldey, gedeputeerde bij provincie Flevoland en voorzitter van de Stuurgroep RES Flevoland. ‘Het bod van 5,81 terawattuur is hoger dan de concept-RES vanwege een nieuwe rekenmethodiek en actualisatie van de gerealiseerde zonprojecten. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Er moet nog veel werk verzet worden om in de praktijk voor elkaar te krijgen wat we met elkaar hebben afgesproken. We gaan onze doelen alleen halen als inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers en masse achter de energietransitie staan. Daar is meer voor nodig dan het wat vrijblijvend klinkende begrip “betrokkenheid”; het vraagt om daadwerkelijke participatie. In het maken van plannen, het opzetten en uitvoeren van projecten, en de financiering ervan.’

Andere rekenmethodiek
Voor de concept-RES had de regio zelf een inschatting gemaakt van de elektriciteitsproductie met zonnepanelen en windmolens. In de RES 1.0 gehanteerde rekenmethodiek – voorgeschreven door het Planbureau voor de Leefomgeving – leveren nieuwe windturbines en zonnepanelen meer elektriciteit op dan de regio aanvankelijk dacht.

In de concept-RES ging Flevoland verder uit van 1.000 hectare zon op land buiten stedelijk gebied, op basis van de Structuurvisie Zon. In de RES 1.0 telt de regio echter ook bestaande en vergunde zonne-energieprojecten mee in stedelijk gebied; zowel op dak als op land. Naast projecten die al zijn gerealiseerd, gaat het hier om de Solarcarport Biddinghuizen en 2 vergunde zonneparken in Lelystad.

Verdeling
Het bod voor duurzame opwek van Flevoland is nu als volgt verdeeld:

Technologie

Concept-RES

RES 1.0

Windenergie

3,79 terawattuur

4,64 terawattuur

Zonne-energie

0,97 terawattuur

1,17 terawattuur

Totaal bod RES 1.0

4,76 terawattuur

5,81 terawattuur

Structuurvisie Zon
Bij volledige benutting van de 1.000 hectare uit de Structuurvisie Zon realiseert Flevoland naar verwachting 1.000 megawattpiek opgesteld vermogen in het landelijk gebied. Deze 1.000 megawattpiek levert nu naar schatting 0,95 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit. De 1.000 hectare voor zonneparken is verdeeld in 2 tranches van 500 hectare. Na evaluatie van de eerste 500 hectare besluiten Provinciale Staten over de condities waaronder de ontwikkelruimte voor de tweede 500 hectare kan worden opengesteld.

De evaluatie die dit jaar plaatsvindt, richt zich vooral op de beschikbare netcapaciteit, het gebruik van landbouwgronden, landschap, en proces- en financiële participatie.

Bekijk een analyse van alle Regionale Energiestrategieën 1.0 hier in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten