Solar Magazine - Concept Regionale Energiestrategie Flevoland: 1 gigawattpiek zonnepanelen op land in 2030
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Concept Regionale Energiestrategie Flevoland: 1 gigawattpiek zonnepanelen op land in 2030
© ENGIE

Concept Regionale Energiestrategie Flevoland: 1 gigawattpiek zonnepanelen op land in 2030

In zijn concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) heeft Flevoland de ambitie herhaald om in 2030 over 1.000 hectare zonnepanelen op land te beschikken; goed voor een elektriciteitsproductie 0,97 terawattuur.

In de 30 regio’s werken de lokale overheden – te weten gemeenten, provincies en waterschappen – aan het opstellen van de concept-RES’en die op 1 juni 2020 klaar moeten zijn. Deze dienen vervolgens voor 1 maart 2021 omgezet te worden naar de RES 1.0. Mogelijkerwijs worden deze deadlines echter verplaatst vanwege het uitbreken van het coronavirus en wordt daarom gesproken over het klaar hebben van ‘voorlopige’ concept-RES’en op 1 juni 2020. Bij Flevoland gaat het echter al om een definitieve concept-RES die door alle gemeenten, het waterschap en de provincie is goedgekeurd.

1,7 gigawatt wind en 1 gigawattpiek zon
Flevoland stelt in de concept-RES in 2030 via een bijdrage van minimaal 4,76 terawattuur ten minste 13,5 procent van de landelijke opgave van 35 terawattuur te produceren. De regio levert daarmee een bovengemiddelde bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

In 2030 is via het Regioplan Wind circa 1.700 megawatt opgesteld vermogen gerealiseerd, dat naar schatting 3,79 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit produceert. Via 1.000 megawattpiek opgesteld vermogen voor zon wordt naar schatting 0,97 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit geproduceerd.

In de bestaande Structuurvisie Zon is door de provincie Flevoland vastgesteld dat er ruimte is voor 1.000 hectare zonnepark in het landelijk gebied, met als streven dit in 2025 gerealiseerd te hebben. Deze 1.000 hectare is verdeeld in 2 tranches van 500 hectare. Na evaluatie van de eerste 500 hectare zullen Gedeputeerde Staten besluiten over de condities van openstelling van de tweede 500 hectare ontwikkelruimte voor grondgebonden opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied.

Gemeentelijke beleidsvisies
Flevoland kent met de bestaande Structuurvisie Zon dus een regeling op hoofdlijnen die 1.000 hectare aan zonneparken in het landelijk gebied mogelijk maakt. De Flevolandse gemeenten werken richting 2030 deze beleidsruimte van de provincie verder uit in concrete beleidsvisies. Een aantal gemeenten heeft deze beleidsvisies al gereed, inclusief zoekgebieden. Voor het uitvoeren van de Structuurvisie Zon vragen sommige gemeenten het Rijksvastgoedbedrijf om gronden in te zetten. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt in overleg met gemeenten en provincie waar en hoe het gronden kan inzetten.

Ook zon op daken en water
‘Naast zon op land zien we als regio ook mogelijkheden voor zon in stedelijk gebied, zon op grootschalig en kleinschalig dak, en zon op water’, is te lezen in de concept-RES. ‘Deze mogelijkheden kunnen nu nog niet worden geconcretiseerd in een reëel bod, maar worden wel verder uitgewerkt voor de komende RES-en. Dit betekent ook dat de regio nu geen uitspraken doet over de potentie van het IJsselmeer. Daarvoor is meer inzicht, onderzoek en draagvlak nodig.’

In de concept-RES wordt gesteld dat de potentie van grootschalig zon op dak groot lijkt. Hierbij wordt door de regio onderscheid gemaakt tussen ‘zon op daken van bedrijven en agrarische bedrijven’ en ‘zon op daken van woningcorporaties’ (niet zijnde individuele woningen). Op het moment van schrijven wordt deze potentie in een onderzoek verder inzichtelijk gemaakt. Hierop wordt in RES 1.0 nader ingegaan. De betrokken partijen spreken in ieder geval de ambitie uit zon op dak zoveel mogelijk te stimuleren. Voor de realisatie van zon op daken van woningcorporaties maken de woningcorporaties in de prestatieafspraken met de gemeenten duidelijk wanneer er zonnepanelen op het vastgoed worden geplaatst.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Winst uit je woning zoekt:

Adviseur Verduurzaming (ZZP)

Parttime (24 uur) - Haarlem, 2011 MA
kWh People zoekt:

Teamlead Electrical Solar Engineering

Fulltime (40 uur) - Leeuwarden
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!