Solar Magazine - Structuurvisie Zon provincie Flevoland: 3,5 Petajoule zon-pv via 1.000 hectare zonneparken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Structuurvisie Zon provincie Flevoland: 3,5 Petajoule zon-pv via 1.000 hectare zonneparken

Structuurvisie Zon provincie Flevoland: 3,5 Petajoule zon-pv via 1.000 hectare zonneparken

Het ontwerp van de Structuurvisie Zon van de provincie Flevoland ligt tot en met 6 juni 2018 ter inzage in de gemeentehuizen en het provinciehuis. De hoofdmoot: Flevoland wil 1.000 hectare grondgebonden zonneparken.

De provincie Flevoland wil ruimte bieden aan initiatieven om zonne-energie op te wekken. Met de ontwerp Structuurvisie Zon biedt de provincie ruimte aan gemeenten om in het landelijke gebied van de provincie zonneparken te realiseren. In de ontwerp Structuurvisie Zon zijn bouwstenen benoemd waarmee  gemeenten hun beleid voor zonneparken verder kunnen vormgeven. Deze 5 bouwstenen zijn:

  • Bouwsteen I Initiatief staat centraal
  • Bouwsteen II Opgave voorop
  • Bouwsteen III Bundel en combineer
  • Bouwsteen IV Houd rekening met (landschappelijke) kwaliteiten
  • Bouwsteen V Een zonnepark is tijdelijk
  • Bouwsteen VI Betrokkenheid en Draagvlak

Flevoland stelt in zijn Structuurvisie Zon op basis van eerder onderzoek 41 Petajoule hernieuwbare energie nodig te hebben. 15 Petajoule hiervan moet volgens de provincie door zonne-energie opgewekt worden. Het uitgangspunt is dat maximaal twee derde hiervan, 10 Petajoule, op daken gerealiseerd kan worden. Hiertoe moet op de helft van al het beschikbare dakoppervlak in Flevoland (red. woningen, bedrijven, agrarische gebouwen et cetera) zonne-energie worden geproduceerd.

De overige 5 Petajoule moet via grondgebonden zonne-energie gerealiseerd worden. Hiervan kan zo’n 1,5 Petajoule grondgebonden zonneparken in het stedelijk gebied worden opgewekt. Bijvoorbeeld door braakliggende (bedrijven)terreinen (tijdelijk) in te richten met zonnepanelen. Daarnaast resulteert een minimaal benodigde opwek van 3,5 Petajoule grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. Dit vertaalt zich ruimtelijk in een minimaal benodigd oppervlakte zonnepanelen in het landelijk gebied van 1.000 hectare. ‘Dit is de maximale hoeveelheid grond die wij op dit moment zien als bijdrage aan de invulling van de Flevolandse energieopgave. Als uit nieuwe inzichten blijkt dat de opgave anders is, dan kan dit worden bijgesteld’, aldus de provincie.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
SMA zoekt:

Technisch Trainer Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!