Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provinciale Staten Flevoland geven groen licht voor 500 hectare zonneparken
(foto: GroenLeven)

Provinciale Staten Flevoland geven groen licht voor 500 hectare zonneparken

De Provinciale Staten van Flevoland hebben toestemming gegegeven voor de realisatie van 500 hectare zonneparken in de provincie. Hiertoe is een voorstel van het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten, aangenomen.

Het ontwerp van de Structuurvisie Zon van de provincie Flevoland lag tot en met 6 juni 2018 ter inzage in de gemeentehuizen en het provinciehuis. De hoofdmoot: Flevoland wil 1.000 hectare grondgebonden zonneparken. De weg is nu vrijgemaakt voor de eerste 500 hectare en na realisatie van dit volume zal in samenspraak met Provinciale Staten bekeken worden of er ruimte is voor nog eens 500 hectare.

Met de gemeenten wordt een verdelingssystematiek afgesproken voor 500 hectare. Bij deze verdeling wordt uitgegaan van de Bouwstenen uit de Structuurvisie Zon en het gemeentelijk beleid dat in voorbereiding is. De evaluatie heeft tot doel om te bezien of en in hoeverre het provinciaal beleid aanpassing nodig heeft. Dit wordt in een rapportage vastgelegd en aan Provinciale Staten voorgelegd. Op basis daarvan kan Provinciale Staten bepalen op welke wijze het beleid voor het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied wordt voortgezet.

Nu in Solar Magazine

Maart 2019 editie

Sander Leenders (Essent) en Wilco Zandvliet (EnergieWonen Groep): ‘Verkopen binnen enkele jaren verdubbelen’ De Start-up | Uitrolbaar zonnetapijt topvolleyballer moet Nederlandse sportvelden veroveren Enexis en TenneT maken...
Vacatures
Zonmaat zoekt:

Elektricien

Zonmaat zoekt naar meerdere Dakmonteurs zonnepanelen.
E2-Energie zoekt:

Solar monteur

E2-Energie zoekt een elektromonteur
Fulltime • Duiven
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!