logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
27 april 2021

PBL: verlaag postcoderoossubsidie zonnepanelen met tientallen procenten tot 12 en 9 eurocent per kilowattuur

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert minister Van ’t Wout om de postcoderoossubsidie voor zonnepanelen, de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, in 2022 met tientallen procenten te verlagen.

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), ook wel postcoderoossubsidie genoemd, heeft per 1 april jongstleden de fiscale regeling verlaagd tarief vervangen die bekendstond als de postcoderoosregeling.

Daling van 18 en 26 procent
De subsidiebedragen zijn dit jaar 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting. Het PBL stelt in zijn conceptadvies voor 2022 voor om de basisbedragen voor pv-systemen te verlagen naar respectievelijk 11,97 en 8,97 procent per kilowattuur. Dat betekent voor zonne-energie een daling van het subsidiebedrag van respectievelijk 18 en 26 procent.

Uit onderstaande tabel blijkt dat voor enkele windenergiecategorieën de subsidie juist stijgt.

Categorie (euro per kilowattuur)

Basisbedrag
2021

Basisbedrag
2022 (advies)

Stijging / daling

Fotovoltaïsche zonnepanelen, 60 kilowattpiek op kleinverbruikersaansluiting

0,1460

0,1197

- 18 procent

Fotovoltaïsche zonnepanelen, 100 kilowattpiek op grootverbruikersaansluiting

0,1210

0,0897

+ 26 procent

Windenergie, 15 kilowatt op kleinverbruikersaansluiting

-

0,1500

-

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid > 8,50 meter per seconde op grootverbruikersaansluiting

0,0790

0,0786

- 1 procent

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 8,00 - 8,50 meter per seconde op grootverbruikersaansluiting

0,0890

0,0844

- 5 procent

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 7,50 - 8,00 meter per seconde op grootverbruikersaansluiting

0,0960

0,0954

- 1 procent

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 7,00 - 7,50 meter per seconde op grootverbruikersaansluiting

0,1010

0,1020

+ 1 procent

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 6,75 - 7,00 meter per seconde op grootverbruikersaansluiting

0,1070

0,1091

+ 2 procent

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid < 6,75 meter per seconde op grootverbruikersaansluiting

0,1120

0,1168

+ 4 procent

Waterkracht, 50 kilowatt

0,1260

0,1263

+ <1 procent

Redenen verlaging
De redenen waarom het PBL adviseert de basisbedragen te verlagen voor zonnepanelen zijn divers. Zo wordt de omvormercapaciteit in lijn gebracht met het convenant van Holland Solar en Netbeheer Nederland en verlaagd van 80 naar 70 procent van het piekvermogen, wat volgens het planbureau een reducerend effect op de systeemkosten heeft.

Omdat energiecoöperaties wijdverbreid zijn, worden in SCE 2022 verder geen kosten meer voor het oprichten ervan meegenomen. PBL stelt dat dit in lijn is met de gewenste professionaliseringsslag richting dynamische en effectieve coöperaties met meer eigen projecten, leden en deelnemers.

Maximale piekvermogen fors verhoogd
Een belangrijke wijziging die het PBL voor 2022 adviseert, is vermogensrange waarvoor zonnepaneelsystemen in aanmerking kunnen komen voor de SCE. Het eindadvies uit 2020 ging uit van een bovengrens van een pv-systeem van 300 kilowattpiek. Het maximaal toegestane piekvermogen is nu in de berekeningen voor de SCE 2022 verhoogd van 300 naar 500 kilowattpiek.

Marktconsultatie
Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een schriftelijke reactie aanleiding geven voor een aanvullend gesprek, dan zal het PBL met de betreffende belanghebbende contact hierover opnemen.

Op basis van schriftelijke reacties uit de markt stelt het PBL vervolgens het uiteindelijke eindadvies op voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De minister besluit aan het eind van het kalenderjaar over de openstelling van de SCE-regeling in 2022, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten