logo
wvhj2023
© Ruud Morijn | Dreamstime.ciom
© Ruud Morijn | Dreamstime.ciom
8 maart 2021

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking: transportindicatie verplicht voor postcoderoos met zonnepanelen

Voor energiecoöperaties of VvE's die via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking subsidie aanvragen voor een postcoderoos met zonnepanelen is bij grootverbruikers een positieve transportindicatie verplicht

De  Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief; beter bekend als de postcoderoosregeling.

Exploitatiesubsidie
De SCE is een exploitatiesubsidie, wat betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kilowattuur. De subsidie per kilowattuur – die gedurende 15 jaar wordt uitgekeerd – is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt men dus minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt men meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten – zogenaamde garanties van oorsprong (GVO’s) – voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

De subsidiebedragen zijn 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting. Energiecoöperaties kunnen hun aanvragen voor de nieuwe subsidie van postcoderoosprojecten met onder meer zonnepanelen en windmolens vanaf 1 april 2021 indienen.

92 miljoen euro budget
Het budget voor de subsidieregeling SCE in de openstellingsperiode van dit kalenderjaar is 92 miljoen euro. De regeling is geopend van 1 april 9.00 uur tot 1 december 17.00 uur.

Voor de jaren na 2021 volgt er jaarlijks een nieuwe openstellingsronde. De regeling staat open tot 1 april 2026. Budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht het budget op een bepaalde dag overtekend raken, dan wordt er binnen die dag geloot. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Transportindicatie en haalbaarheidsstudie
Aan het verkrijgen van subsidie zijn diverse voorwaarden verbonden. Zo moet de productie-installatie in eigendom zijn van de subsidieontvanger. Ook financial lease wordt voor de SCE-regeling gezien als eigendom.

Bij alle categorieën is men verder verplicht om een haalbaarheidsstudie bij de subsidieaanvraag te voegen. Met de haalbaarheidsstudie wordt een onderbouwing van de haalbaarheid van het project gegeven. Voor zonnepanelen op daken van gebouwen is meestal geen vergunning nodig. Voor de andere productie-installaties zijn een of meer vergunningen verplicht.

Wanneer men de productie-installatie aansluit op het elektriciteitsnet met een grootverbruikersaansluiting, dan is men verplicht om een transportindicatie mee te sturen. Uit deze indicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor men de subsidie aanvraagt. De netbeheerders verzorgen de transportindicaties. De indicatie moet zijn afgegeven binnen een maand voordat men de subsidie aanvraagt.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten