Solar Magazine - PBL: nieuwe subsidie voor postcoderoos met zonnepanelen verhoogd naar 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PBL: nieuwe subsidie voor postcoderoos met zonnepanelen verhoogd naar 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur
© Elian Kars

PBL: nieuwe subsidie voor postcoderoos met zonnepanelen verhoogd naar 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het eindadvies voor de postcoderoossubsidie gepresenteerd. De subsidiebedragen voor de opvolger van de postcoderoosregeling zijn fors naar boven bijgesteld.

Het voorgestelde subsidietarief voor zonnepanelen in de categorie 60 kilowattpiek op een kleinverbruikersaansluiting gaat ten opzichte van het conceptadvies met 38 procent omhoog van 10,6 naar 14,6 eurocent per kilowattuur. Voor een grootverbruikersaansluiting gaat het subsidietarief ten opzichte van het conceptadvies met 14 procent omhoog van 10,6 naar 12,1 eurocent per kilowattuur.

Bezwaren tegen conceptadvies
Minister Wiebes bevestigde op Prinsjesdag de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 definitief te vervangen door een nieuwe subsidieregeling. Energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen straks subsidie aanvragen voor pv-systemen van 15 tot 300 kilowattpiek.

Naar aanleiding van het conceptadvies van het PBL luidden diverse energiecoöperaties de noodklok, omdat de subsidiebedragen volgens hen te laag waren. Ook koepelorganisatie EnergieSamen uitte tegenover de redactie van Solar Magazine haar onvrede en stelde te vrezen voor een stilstand.

Ruim 40 belanghebbenden hebben uiteindelijk richting het PBL gereageerd op het verzoek om terugkoppeling op het conceptadvies. De ontvangen reacties zijn verwerkt in het ‘Eindadvies Postcoderoossubsidieregeling’. Minister Wiebes neemt uiteindelijk het definitieve besluit over de hoogte van de subsidiebedragen.

Geadviseerde subsidiebedrag was te laag
‘Uit de marktconsultatie kwam voor pv een consistent beeld: het in het conceptadvies voorgestelde netto subsidiebedrag (basisbedrag minus correctiebedrag) is lager dan het voordeel uit de (huidige) postcoderoosregeling en daarmee ongunstiger voor energiecoöperaties’, schrijft het PBL in zijn eindadvies. ‘Door insprekers is uitgebreid beargumenteerd waarom het basisbedrag hoger zou moeten zijn, en deze informatie is voor dit eindadvies verwerkt.’

Basisbedragen
Onderstaande tabel toont de door het PBL in het eindadvies voorgestelde basisbedragen waarvoor postcoderoosontwikkelaars in 2021 in aanmerking kunnen komen. Voor zonnepanelen is gebruikgemaakt van 2 referentiesystemen: een 60-kilowattpiek-systeem op een bestaande kleinverbruikersaansluiting en een 150-kilowattpiek-systeem op een bestaande grootverbruikersaansluiting.

Categorie

 

Basisbedrag 2021 

euro per kilowattuur

Vollasturen

 

Rendement vermogen

procenten

Economische levensduur

 

Fotovoltaïsche zonnepanelen, 60 kilowattpiek op kleinverbruikersaansluiting

14,6 

900

11,4

20

Fotovoltaïsche zonnepanelen, 100 kilowattpiek op grootverbruikersaansluiting

12,1

900

12,1

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 8,50 meter per seconde

7,9

2530

11,2

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 8,00 meter per seconde

8,9

2210

11,6

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 7,50 meter per seconde

9,6

2050

11,8

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 7,00 meter per seconde

10,1

1920

12,0

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 6,75 meter per seconde

10,7

1810

12,1

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 6,50 meter per seconde

11,2

1730

12,3

20

Waterkracht, 50 kilowatt

12,6

5000

11,0

15

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Woningbouw

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!