logo
wvhj2023
© DSS
© DSS
28 april 2021

Conceptadvies SDE++ 2022: basisbedragen zonnewarmte gelijk, ook subsidie concentrerende zonnecollectoren

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in het conceptadvies SDE++ 2022 voor om de basisbedragen voor zonthermie, pvt met warmtepomp en de daglichtkas gelijk te houden aan het niveau van dit kalenderjaar.

Verder is er in dit conceptadvies speciale aandacht voor concentrerende collectoren, oftewel concentrated solar thermal (cst)-systemen, en daarbij wordt verwezen naar 2 installaties van Azteq in Antwerpen en Oostende.

Concentrerende collectoren
In beide categorieën zonnewarmte worden afgedekte vlakkeplaatcollectoren verondersteld, de meest gangbare techniekvariant. In de marktconsultatie van afgelopen kalenderjaar is aangegeven dat concentrerende collectoren, die doorgaans een hoger temperatuurbereik hebben dan vlakkeplaatcollectoren, ook een mogelijkheid zijn.

Op voorwaarde dat aan de eisen voor het minimale (apertuur)oppervlakte voldaan is, kunnen concentrerende collectoren volgens het PBL voor SDE++ in aanmerking komen in de categorie zonnewarmte: ‘Er bestaan diverse uitvoeringsvormen van concentrerende collectoren: er zijn zonvolgende systemen (parabolische trog, lineaire Fresnel collectoren, zonnetorens en concentrerende schotels) en vast opgestelde systemen (vacuümbuiscollector met concentrerende reflectoren). Voor grootschalige systemen in Nederland liggen systemen met parabolische trog qua prijs/opbrengstverhouding wellicht het meest voor de hand. Overigens zijn er ook vlakkeplaatcollectoren op de markt die speciaal bedoeld zijn voor hogere temperaturen. De voorlopige conclusie is dat het basisbedrag voor de reguliere categorieën zonnewarmte toereikend zou kunnen zijn voor concentrerende collectoren.’  

Een van de vragen voor de marktconsultatie betreft de toepassing en rentabiliteit van concentrerende collectoren voor warmteproductie. Het PBL wil daarbij graag weten welke kosten- en prestatiekentallen van toepassing zouden zijn op systemen met concentrerende collectoren, evenals het potentieel voor kostendaling ervan.

Ook vollasturen gelijk
Uit onderstaande tabel blijkt dat voor zonthermie en de daglichtkas de subsidie gelijkblijft. Ook het aantal vollasturen blijft gelijk.

Categorie (euro per kilowattuurth)

Basisbedrag
2021

Basisbedrag
2022 (advies)

Zonthermie ≥ 140 kilowattth en < 1 megawattth (600 vollasturen)

0,0938

0,0938

Zonthermie ≥ 1 megawattth (600 vollasturen)

0,0800

0,0800

Pvt met warmtepomp (vollasturen warmteafzet 3.500)

0,0442

0,0442

Daglichtkas (3.850 vollasturen)

0,0773

0,0773

Marktconsultatie
Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een schriftelijke reactie aanleiding geven voor een aanvullend gesprek, dan zal het PBL met de betreffende belanghebbende contact hierover opnemen.

Op basis van schriftelijke reacties uit de markt stelt het PBL vervolgens het uiteindelijke eindadvies op voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De minister besluit aan het eind van het kalenderjaar over de openstelling van de SDE++-regeling in 2022, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten