logo
wvhj2023
© Rijksoverheid
© Rijksoverheid
15 april 2021

Postcoderoos: mogelijk aanvullend overgangsrecht voor verhuizen of overlijden leden energiecoöperatie

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën onderzoekt de mogelijkheid om een aanvullend overgangsrecht te creëren voor de overgangsregeling van postcoderoosprojecten die te maken hebben met verhuizende leden.

D66-Kamerleden Steven van Weyenberg  en Matthijs Sienot stelden half februari Kamervragen omdat het onwenselijk is dat energiecoöperaties de teruggekochte deelnemingen van verhuizende deelnemers niet meer kunnen verkopen en daardoor mogelijk failliet zullen gaan en geïnvesteerde bedragen verloren gaan.

Versobering niet het doel
De omzetting van de fiscale postcoderoosregeling – de regeling verlaagd tarief – naar een subsidieregeling (red. zie kader) had volgens Vijlbrief meerdere doelen. 'De complexiteit kan worden verminderd, de stimulering van postcoderoosprojecten is niet meer afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting en (de hoogte van) de stimulering kan beter worden gericht. Versobering is niet het doel.’

Met de omzetting van de postcoderoosregeling naar de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking treedt ook overgangsrecht voor de fiscale postcoderoosregeling in werking. Dit overgangsrecht is in 2014 in de fiscale wetgeving opgenomen om investeringszekerheid te bieden aan bestaande leden van energiecoöperaties. ‘In de praktijk blijkt dit overgangsrecht echter in gevallen zo uit te pakken dat dit doel mogelijk niet wordt bereikt’, stelt Vijlbrief. ‘Daarom laten wij uitzoeken of het mogelijk is om aanvullend overgangsrecht te introduceren in het komende Belastingplanpakket.’

Verhuizen of overlijden
Uit gesprekken met de sector is volgens de staatssecretaris naar voren gekomen dat het verhuizen of overlijden van leden ook de achterblijvende leden of de gehele coöperatie kan raken. ‘Dit houdt onder meer verband met de terugkoopverplichting die in de statuten is opgenomen. De prijs die de coöperatie op grond hiervan aan het vertrekkende lid moet betalen, zal naar verwachting hoger liggen dan de prijs die een nieuw lid hiervoor zal betalen. De waarde van de certificaten is voor nieuwe leden namelijk zeer beperkt omdat het nieuwe lid geen belastingvoordeel kan genieten. Ook kunnen financieringsconstructies ervoor zorgen dat in geval van vertrekkende leden de kosten van de financiering door minder leden moet worden gedragen. Dit heeft een negatief gevolg voor het rendement van de achterblijvende leden. De sector geeft aan dat dit ook kan leiden tot faillissementen van de coöperaties.’

Investeringszekerheid
De staatssecretaris erkent daarmee de materiële uitwerking van het overgangsrecht dus nadelig kan uitpakken. ‘Dat past in onze ogen niet bij het doel van de overgangsregeling om investeringszekerheid te bieden voor bestaande leden en lijkt daarom ook niet aan te sluiten bij het doel van de initiatiefnemer van het amendement. Om deze reden wordt uitgezocht of aanvullend overgangsrecht kan worden opgesteld en in komend belastingplanpakket kan worden meegenomen. Dit overgangsrecht zou het mogelijk maken dat ook nieuwe leden van een bestaande coöperatie nog gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling als er plek is vrijgekomen door het vertrek van een bestaand lid. Hierbij moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de eventuele budgettaire consequenties en de gevolgen voor de uitvoering.’

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De postcoderoosregeling is per 1 april jongstleden vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Het budget voor de subsidieregeling SCE in de openstellingsperiode van dit kalenderjaar is 92 miljoen euro. De regeling is geopend van 1 april 9.00 uur tot 1 december 17.00 uur. Voor de jaren na 2021 volgt er jaarlijks een nieuwe openstellingsronde. De regeling staat open tot 1 april 2026. Budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht het budget op een bepaalde dag overtekend raken, dan wordt er binnen die dag geloot. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

De subsidiebedragen zijn 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting. Energiecoöperaties kunnen hun aanvragen voor de nieuwe subsidie van postcoderoosprojecten met onder meer zonnepanelen en windmolens vanaf 1 april 2021 indienen. De oude postcoderoosregeling – de regeling verlaagd tarief – stopt per 31 maart 2021.

Lees het laatste nieuws over de postcoderoosregeling en nieuwe subsidie hier in het speciale Solar Magazine-dossier.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten