logo
wvhj2023
© Burghgraef van Tiel & Partners
© Burghgraef van Tiel & Partners
13 januari 2021

Onderzoek Thialf: zonnepanelen niet volgens normen aangelegd, installatiebedrijf herstelt fouten

De 5.000 zonnepanelen op het dak van ijsstadion Thialf zijn in 2016 niet conform de toen geldende normen aangelegd. Dat concluderen Burghgraef van Tiel & Partners en BMT Netherlands in een onafhankelijk onderzoek.

Burghgraef van Tiel & Partners, onderdeel van de Troostwijk Groep, heeft in opdracht van de provincie Friesland en Thialf een uitgebreide risicoanalyse gemaakt van het schaatsstadion. Daarbij zijn alle facetten onder de loep genomen, van het gebruikte isolatiemateriaal en de brandcompartimenten tot de blusvoorzieningen en de in 2016 aangebrachte zonnepanelen. IJsstadion Thialf schakelde in juni 2020 alle zonnepanelen op het dak uit. Dit omdat de brandverzekering door de verzekeraar werd opgezegd op basis van de argumentatie van slechte internationale schadestatistieken voor panden met zonnepanelen in combinatie met het bij Thialf gebruikte isolatiemateriaal (red. geëxpandeerd polystyreen, EPS-SE).

Zaken in orde brengen
‘Met betrekking tot de zonnepanelen zijn er onzorgvuldigheden bij de aangebrachte panelen aangetroffen, waarschijnlijk terug te voeren op de installatie ervan’, schrijft Burghgraef van Tiel & Partners in het onderzoeksrapport. ‘Hierover lopen gesprekken met de betreffende installateur, die heeft aangegeven de zaken in orde te willen brengen. Hoewel er onvolkomenheden in de installatie zijn aangetroffen, is het de vraag of de onverzekerbaarheid de leverancier is aan te rekenen. Uiteraard kijkt Thialf hiernaar. Ook vanwege de kosten die een oplossing vergen.

Losse connectoren
De belangrijkste tekortkomingen zijn volgens de onderzoekers als volgt:

  • verankering van de rails aan de pvc dakbedekking; het is onduidelijk of deze methode voldoet aan de NEN 7250;
  • losliggende kabels en connectoren op het dak (voldoet niet aan de normering);
  • bundeling van de kabels in de goten en in de kunststof flexibele mantelbuis, met name ter  plaatse van de dakdoorvoeren is dit een aandachtspunt;
  • de zonnepanelen zo plaatsen, dat wordt voldaan aan de montagevoorschriften van de  leverancier, onder meer met betrekking tot de afstand tussen de zonnepanelen en het dak.

NEN 1010
BMT Netherlands heeft vorig jaar een deel van de pv-installatie beoordeeld, waarbij onderzocht is of de pv-installatie is aangelegd op basis van de normering die van toepassing was ten tijde van aanleg, de NEN 1010. De conclusie van de onderzoekers is dat de installatie niet voldoet aan de NEN 1010, noch aan de versie die bij de installatie van kracht was als aan de huidige versie van de NEN 1010.

Momenteel wordt nog onderzocht of de ophangconstructie voldoet aan de NEN 7250. Met betrekking tot dit onderdeel moet nog een gesprek plaatsvinden met BDA.

Huidige brandrisico
Omdat de omvormers momenteel uitgeschakeld zijn, wordt het brandrisico vanuit de pv-installatie gekwalificeerd als zeer klein. De onderzoekers hierover: ‘Indien de pv-installatie voldoet aan de actuele normen en op een adequate wijze wordt onderhouden, kan worden gesteld dat het brandrisico vanuit de pv-installatie eveneens klein is. De “weerstand” bij verzekeraars wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de zonnepanelen zijn geplaatst op een dakconstructie die is opgebouwd uit geprofileerde staalplaten, waarop EPS-SE isolatie is toegepast. Verzekeraars beoordelen dit type dakconstructie, waarbij EPS-SE isolatie is aangebracht op een geprofileerde staalplaat, als zeer brandbaar.’

Door de installatiefouten en het feit dat de pv-installatie niet aan de normen voldoet, is het huidige brandrisico hoger. ‘Door deze gebreken wordt het brandrisico als “verhoogd” beoordeeld, indien de pv-installatie weer wordt ingeschakeld. Indien de gebreken worden hersteld en de pv-installatie wordt jaarlijks op een adequate wijze onderhouden, wordt het brandrisico niet meer als “verhoogd” beoordeeld’, aldus de risicoanalyse van Burghgraef van Tiel & Partners.

Afstand zonnepanelen
Voor de gebruikte zonnepanelen, van het merk Luxra, geldt volgens de onderzoekers dat brandklasse C maximaal haalbaar is. ‘Het betreft een brandbaar paneel. Op basis van de informatie van de leverancier wordt gesteld dat de afstand tussen het paneel en de dakbedekking minimaal 12 centimeter moet zijn. De vrije ruimte tussen de zonnepanelen en het dak is circa 8 centimeter, hierdoor wordt niet voldaan aan de montagevoorschriften van de installateur en wordt het brandrisico hierdoor verzwaard. Inmiddels is bevestigd door de installateur dat de 12 centimeter mag worden teruggebracht naar circa 9 centimeter. Een verlaging naar circa 8 centimeter is nog niet voldoende onderbouwd.’

Uitstel van verzekeraars
Deze week is bekend geworden dat Thialf opnieuw uitstel heeft  gekregen in het slepende dossier waarbij de aanwezigheid van zonnepanelen het schaatsstadion belemmert een verzekering af te sluiten. De verzekeraars stellen een oplossing te zoeken en hebben het schaatsstadion hier nu tot 1 juni 2021 de tijd voor gegeven.

De meest kansrijke optie om in aanmerking te komen voor een verzekering is het aanbrengen van een brandwerende coating op het dak. Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft afgelopen december de ontwerpuitgangspunten van de zonnepaneleninstallatie gecontroleerd en bekeken of deze ruimte bieden voor de coating. De algehele conclusie? ‘Er wordt voldaan aan de uitgangspunten, er is voldoende rekening gehouden met het extra gewicht van de zonnepanelen en ook met betrekking tot het extra gewicht door bijvoorbeeld sneeuwval. Op dit onderdeel voldoet het ontwerp aan de normering. Daarnaast is ook onderzocht of er voldoende marge is om de eventueel aan te brengen brandwerende coating te dragen. Deze coating krijgt een gewicht van circa 5 kilogram per vierkante meter. Er is voldoende marge in de berekening om dit extra gewicht te kunnen dragen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten