logo
wvhj2023
© Wocozon
© Wocozon
24 november 2020

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen: Tweede Kamer op de bres voor woningcorporaties

De Tweede Kamer wil dat minister Wiebes nog eens kritisch kijkt naar het effect van de afbouw van de salderingsregeling voor woningcorporaties. Dit blijkt uit vragen aan de minister over het wetsvoorstel.

De Tweede Kamerleden hebben diverse zorgpunten en vragen aan Minister Wiebes nadat hij het aangepaste wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen begin oktober naar hen heeft verstuurd.

Vanaf 2024 onrendabel
De salderingsregeling blijft zoals bekend in haar huidige vorm gehandhaafd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. Minister Wiebes maakte afgelopen maart het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekend. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. Voor de zonnestroom die zij niet mogen salderen, krijgen zij een ‘redelijke vergoeding’ van hun energieleverancier.

Door de afbouw van de salderingsregeling zijn zonnepanelen vanaf 2024 volgens onderzoek van Fakton onrendabel voor woningcorporaties. Woningcorporatiekoepel Aedes heeft daarom een oproep gedaan aan het kabinet om de salderingsregeling te behouden.

Additioneel financieel onderzoek
De Tweede Kamerleden van het CDA vragen de minister hoe hij het in opdracht van Aedes uitgevoerde onderzoek van Fakto beoordeelt: ‘Kan de regering een inhoudelijke reactie geven op dit onderzoek en daarbij aangeven of en in hoeverre dit aanleiding geeft om bijvoorbeeld de afbouw van de salderingsregeling aan te passen dan wel om additioneel financieel onderzoek uit te voeren naar de effecten van de afbouw op de huursector?’

‘De afdeling Advisering van de Raad van State heeft geadviseerd om onderliggend wetsvoorstel aan te passen indien het onderzoek naar de gevolgen van de afbouw van de salderingsregeling voor de huursector daartoe aanleiding zou geven’, vervolgt het CDA. ‘De regering heeft het voorstel echter niet aangepast. Waarom is er, in het licht van de uitkomsten van het KWINK onderzoek, niet voor gekozen om specifiek onderzoek te laten doen naar de financiële effecten van de afbouw salderingsregeling op de huursector. Op basis waarvan concludeert de regering dat woningcorporaties zullen blijven investeren in zonnepanelen? Welke financiële gegevens dan wel financieel onderzoek leiden tot deze conclusie?’

Instemmingsrecht
Verder merkt het CDA op dat minister Wiebes in zijn toelichting op het wetsvoorstel stelt dat de problemen die voor de huursector dreigen te ontstaan door de afbouw van de salderingsregeling zouden kunnen worden weggenomen door het instemmingsrecht voor huurders aan te passen.

Het CDA vraagt de regering om duidelijk te maken hoe zij zich deze aanpassing van het instemmingsrecht voor huurders voorstelt. ‘Betekent dit dat in de toekomst het plaatsen van zonnepanelen op een huurwoning plaats zou kunnen vinden zonder, of met beperkte, instemming van de huurder? Kan de regering tevens aangeven of en op welke wijze het instemmingsrecht specifiek ten aanzien van zonnepanelen op dit moment wordt heroverwogen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties?’

Investeringsverplichting
De Tweede Kamerleden van GroenLinks willen weten of de regering er vertrouwen in heeft dat er in de huursector zonnepanelen geplaatst blijven worden en of er geen alternatieven moeten worden bedacht voor het stimuleren van de uitrol van zonnepanelen in de huursector, zoals het omzetten van de verhuurdersheffing in een investeringsverplichting?

De SP snapt niet waarom de huursector buiten het oorspronkelijke onderzoek is gehouden en later onderzoek niet relevant wordt geacht. ‘Waarom laat de regering dit grote aandeel woningen, 40 procent van alle woningen in Nederland, zomaar schieten? Waarom wordt er zo gemakkelijk van uitgegaan dat woningcorporaties wél voldoende zullen blijven investeren? Op basis van welk onderzoek volgt deze conclusie, dat de sociale huursector wel zonnepanelen blijft plaatsen?’

De leden van de Partij voor de Dieren willen weten of het niet effectiever is om de salderingsregeling in stand te houden voor de woningcorporaties, gezien de klimaatopgave en gezien het feit dat het al lastig genoeg is voor woningcorporaties om instemming te krijgen van de huurder voor plaatsing van zonnepanelen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten