Solar Magazine - Nieuw onderzoek weerlegt argumenten voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nieuw onderzoek weerlegt argumenten voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen
© St. Joseph

Nieuw onderzoek weerlegt argumenten voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen

In een nieuw onderzoek heeft de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) de argumenten van minister Wiebes om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, weerlegd. Van overstimulering is geen sprake.

SEO, dat gelieerd is aan de Universiteit van Amsterdam, doet onafhankelijk, toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. In opdracht van de 40 middelgrote Nederlandse steden – verenigd in het G40-stedennetwerk – heeft SEO nu een second opinion uitgevoerd naar aanleiding van 2 onderzoeken van PwC uit 2016.

Geen onderbouwing
SEO concludeert dat de 2 PwC-rapporten ‘De historische impact van salderen’ en ‘De toekomstige impact van salderen’ ten onrechte stellen dat bij de salderingsregeling sprake is van overstimulering. ‘Ook oordeelt PwC te negatief over de kostenefficiëntie van de salderingsregeling door deze te vergelijken met subsidieregelingen voor technologieën die duidelijke schaalvoordelen en dus kostenvoordelen hebben’, aldus de SEO-onderzoekers.

SEO concludeert verder dat het PwC-rapport over de historische effecten van salderen geen onderbouwing geeft voor de conclusie dat bij salderen sprake is van overstimulering. ‘Het begrip wordt door PwC niet gedefinieerd, noch wordt aangetoond dat de financiële prikkel die uitgaat van salderen te sterk is. SEO concludeert dat de argumentatie op dit punt onjuist is en dat afhankelijk van de definitie ook geconcludeerd kan worden dat sprake is van onderstimulering.’

Vergelijking niet legitiem
Het is naar het oordeel van SEO echter niet legitiem om de salderingsregeling voor kleinschalige opwekking van zonnestroom te vergelijken met de subsidies voor biomassameestook in elektriciteitscentrales zoals PwC doet. ‘Een vergelijking met andere regelingen voor zon-pv-systemen of andere kleinschalige systemen voor hernieuwbare energie zoals duurzame warmte laat zien dat de kosteneffectiviteit van salderen vrijwel op hetzelfde niveau ligt als de kosteneffectiviteit van deze andere regelingen, gemeten als de kosten per vermeden ton CO2.’

Rijksoverheid gebruikt rapporten verkeerd
De PwC-rapporten voldoen volgens SEO zelfs niet aan de eisen voor periodiek evaluatieonderzoek. ‘PwC stelt zelf dat zijn rapporten niet zijn bedoeld als evaluatieonderzoek van de salderingsregeling. De opzet van beide rapporten was om feitelijke informatie te leveren voor een evaluatieonderzoek. Daarom onderzocht PwC de effecten van salderen, en niet van de salderingsregeling. De rijksoverheid reproduceert echter sinds 2017 de conclusies van PwC over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de salderingsregeling alsof het gaat om een officieel evaluatieonderzoek. De ministeries kennen daarmee aan de PwC-rapporten een betekenis toe die het volgens PwC zelf niet heeft. De rapporten voldoen ook niet aan de eisen die de rijksoverheid zelf stelt aan periodiek evaluatieonderzoek.’

In 2031 niet meer salderen
Minister Wiebes heeft het aangepaste wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen begin oktober naar de Tweede Kamer verstuurd. Na advies van de Raad van State voerde de minister kleine wijzigingen door. De salderingsregeling blijft zoals bekend in haar huidige vorm gehandhaafd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. Minister Wiebes maakte afgelopen maart het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekend. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen.

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Buitendienst

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!