Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Ollongren na ophef: ‘Ik sluit windmolens en zonnepanelen op land niet uit’
© Rijksoverheid

Minister Ollongren na ophef: ‘Ik sluit windmolens en zonnepanelen op land niet uit’

Minister Ollongren sluit de komst van windmolens en zonnepanelen op land niet uit. Beide technieken zijn volgens de minister van Binnenlandse Zaken nodig om de doelen uit het Klimaatakkoord te kunnen behalen.

Dat meldt minister Ollongren naar aanleiding van Kamervragen aan de Tweede Kamer.

In fout bij de NOS
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurde in september de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer. Minister Ollongren sprak zich na publicatie van de NOVI tegenover de NOS echter faliekant uit tegen de komst van wind- en zonneparken. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en Holland Solar stelden vervolgens de NOVI te verwelkomen, maar zich te verbazen over de uitspraken van de minister in het NOS-journaal.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken stelden op hun beurt dat de negatieve uitlatingen over wind- en zonneparken van minister Ollongren niets afdoen aan de doelstellingen die hiervoor zijn vastgelegd. Alle ophef leidde tot Kamervragen van GroenLinks.

Regionale Energie Strategie
In haar antwoorden aan de Tweede Kamer bevestigt Ollongren het inzicht te delen dat om alle klimaat- en energiedoelen te behalen, het onvermijdelijk is dat ook op land duurzame-energieprojecten worden gerealiseerd. ‘Dit geldt zowel voor de doelstellingen tot 2030 uit het Klimaatakkoord, waar op dit moment door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) invulling aan wordt gegeven, als voor het langetermijnperspectief 2050 zoals geschetst in de NOVI’, stelt Ollongren. ‘In de NOVI is een aantal richtingen benoemd, die regio’s kunnen helpen om in de RES’en evenwichtige afwegingen te maken. Een van die richtingen komt voort uit de zonneladder, die in augustus 2019 aan de Tweede Kamer is gestuurd, en dient als afwegingskader voor overheden. De zonneladder spreekt een voorkeur uit voor zonnepanelen op gevels en daken van gebouwen. Een andere beleidskeuze is dat windparken zoveel mogelijk op zee worden gerealiseerd, voor zover dit kan in balans met de ruimte die nodig is voor functies zoals scheepvaart, visserij en natuur.’

Daken en gevels
‘De NOVI pleit voor zonnepanelen op daken en gevels’, vervolgt Ollongren. ‘Dit is een kernelement van de voorkeursvolgorde voor zon-PV, die het Rijk in samenwerking met medeoverheden en andere belanghebbenden heeft ontwikkeld, als operationalisering van het Klimaatakkoord. Tegelijk moet duidelijk zijn dat regionaal na zorgvuldige afweging andere keuzes kunnen worden gemaakt. Centraal staat dat decentrale overheden – en hun maatschappelijke partners – een goed plan opstellen. Dit loopt via het instrument van de RES’en, waarin maximaal wordt ingezet op maatschappelijke acceptatie van de energietransitie en de manier waarop dat in de regio kan worden gerealiseerd. Om te stimuleren dat locaties zorgvuldig worden uitgekozen geeft het Rijk, als partner in het NP RES, mede richting aan de RES’en.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - 5667KX
Zonnegilde B.V. zoekt:

Monteur PV-installaties Woningbouw

Fulltime (40 uur) - Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!