logo
wvhj2023
© Anmalkov | Dreamstime.com
© Anmalkov | Dreamstime.com
21 september 2020

Vlaanderen krijgt definitief nieuwe subsidie voor zonnepanelen bij huishoudens

Na een positief advies van de Raad van State heeft de Vlaamse regering besloten om per 1 januari 2021 definitief een nieuwe investeringspremie in te voeren voor de installatie van zonnepanelen bij particulieren.

De invoering van de nieuwe investeringspremie hangt samen met de uitfasering van de terugdraaiende teller en de invoering van de digitale meter.

10 kilovoltampère
Minister van Energie Zuhal Demir maakte begin juni melding van het voornemen om per 1 januari 2021 een nieuwe subsidie in te voeren voor de uitrol van zonnepanelen bij huishoudens.

Huishoudens die in Vlaanderen zonnepanelen installeren, kunnen namelijk nog tot het einde van het jaar kiezen voor de terugdraaiende teller. Installaties die na 31 december 2020 in dienst worden genomen, maken geen gebruik meer van de terugdraaiende teller. Wie in Vlaanderen na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kilovoltampère in gebruik neemt, komt in aanmerking voor de zogenaamde investeringspremie.

De uitgangspunten

Looptijd premie

Van 2021 tot eind 2024.

Bijkomstigheden

Het premiebedrag zal jaarlijks aangepast worden aan de dalende investeringskosten om oversubsidiëring te vermijden. De premie is bovendien begrensd tot 40 procent van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen.

Criteria

  • Zonnepanelen moeten geplaatst worden door een aannemer en geldt voor bestaande of een nieuwbouwwoning met bouwaanvraag tot 31 december 2013. Deze premie richt zich daarmee enkel op investeringen die niet onder het verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie vallen voor nieuwbouw dat sinds 1 januari 2014 van kracht is.
  • Per woning of wooneenheid kan maar 1 premie voor een pv-installatie worden toegekend, op voorwaarde dat nog geen andere pv-installatie aanwezig is.
  • De premie wordt alleen toegekend als de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 2 maanden na de ingebruikname bij de distributienetbeheerder zijn aangemeld.

De cijfers

Systeemgrootte* / Kalenderjaar

0 tot 4 kilowattpiek

4 tot 6 kilowattpiek

Maximale premie

2021

300 euro per kilowattpiek

bijkomend 150 euro per kilowattpiek
(van 4 tot 6 kilowattpiek)

1.500 euro

2022

225 euro per kilowattpiek

bijkomend 112,50 euro per kilowattpiek
(van 4 tot 6 kilowattpiek)

1.125 euro

2023

150 euro per kilowattpiek

bijkomend 75 euro per kilowattpiek
(van 4 tot 6 kilowattpiek)

750 euro

2024

75 euro per kilowattpiek

bijkomend 37,50 euro per kilowattpiek
(van 4 tot 6 kilowattpiek)

375 euro

Ook nieuwe subsidie voor bedrijven
Na positief advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse regering half juli ook al definitief het Energiebesluit om zo een investeringssteunprogramma te creëren voor zonnepanelen met omvormers van 40 kilowatt tot 2 megawatt.

Vlaanderen breidt daarmee het investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines van 10 tot 300 kilowatt uit met middelgrote zonnepaneelinstallaties. Voor de totale regeling is 25 miljoen euro beschikbaar. De financiering vindt plaats met Vlaamse begrotingsmiddelen en wordt dus niet via de elektriciteitsfactuur doorgerekend aan de eindconsument zoals bij de groenestroomcertificaten het geval is.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten