logo
wvhj2023
hero-image
17 september 2020

Green Deal EU: klimaatdoel 2030 voor productie hernieuwbare energie verhoogd van 32 naar 40 procent

Europa moet in 2030 niet 32 procent maar 38 tot 40 procent van zijn energie duurzaam opwekken. Dat blijkt uit het plan van de Europese Commissie dat het nieuwe CO2-reductiedoel van 55 procent voor 2030 bevat.

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft namens de EU het plan gepresenteerd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen onthulde dit doel eerder deze week tijdens haar eerste State of the Union.

Oude doel verhoogd
Afgelopen januari werd bekend dat 18 procent van de energie die in de Europese Unie wordt opgewekt hernieuwbaar is. Waar Zweden per eind 2018 de dans leidt, staat Nederland op de laatste plaats met 7,4 procentpunt. De Europese Unie wil aan het einde van het huidige kalenderjaar 20 procent van haar energie duurzaam opwekken.

Dat percentage zou moeten doorgroeien naar 32 procent in 2030, maar dit oude doel is nu dus fors naar boven bijgesteld tot 38 à 40 procent. Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, hierover: ‘Op dit cruciale moment voor onze gezondheid, onze economie en wereldwijde klimaatactie is het van essentieel belang dat Europa het voortouw neemt op weg naar een groen herstel. Wij zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verschuldigd om nu actie te ondernemen. Vandaag laat Europa de wereld zien hoe wij het welzijn en de welvaart van onze burgers in het komende decennium zullen verbeteren terwijl wij naar onze doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 toewerken.’

Formele stappen
De Europese Commissie heeft vandaag meerdere stappen ondernomen om de nieuwe doelen ook definitief vast te kunnen leggen. Allereerst is een amendement op de voorgestelde Europese klimaatwet ingediend om het  emissiereductiestreefcijfer voor 2030 van ten minste 55 procent op te nemen als opstap naar de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050. Ten tweede zijn het Europees Parlement en de Europese Raad verzocht dit streefcijfer van 55 procent te bevestigen als de nieuwe nationaal bepaalde bijdrage van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Hen is gevraagd dit streefcijfer uiterlijk eind dit jaar bij het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in te dienen.

Verder zijn de wetgevingsvoorstellen uiteengezet die uiterlijk in juni 2021 moeten worden ingediend om de maatregelen voor het behalen van het nieuwe streefcijfer uit te voeren. Onder de maatregelen bevinden zich de herziening en uitbreiding van het EU-systeem voor de handel in emissierechten en een versterking van het beleid inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie alsook een aanscherping van de CO2-normen voor wegvoertuigen.

Oude CO2-reductiedoel in zicht
Uit de beoordeling van de Europese Commissie blijkt dat de EU op schema ligt om het oorspronkelijke CO2-emissiereductiestreefcijfer van ten minste 40 procent voor 2030 te halen. Dat is volgens de Europese Commissie dankzij de voortdurende vooruitgang bij de uitrol van hernieuwbare energie – zoals zon en wind – in heel Europa. Om de nieuwe doelstelling van 55 procent te halen, zal de EU de energie-efficiëntie en het aandeel van hernieuwbare energie verder moeten vergroten.

Beoordeling nationale energie- en klimaatplannen
Uit de beoordeling van de nationale energie- en klimaatplannen van de lidstaten – Nederland presenteerde vorig jaar dit plan en ook België heeft dit gedaan – blijkt volgens Timmermans en consorten dat de landen hun energie- en klimaattransitie versnellen.

Tevens blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie in de EU tegen 2030 kan oplopen tot 33,7 procent, waarmee het oorspronkelijke streefcijfer van ten minste 32 procent wordt overschreden. Het nieuwe doel kent dus een bandbreedte van 38 tot 40 procent.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten