Solar Magazine - Vlaams Energie-en Klimaatplan: doel zonneboilers gehalveerd, zonnepanelendoel gehandhaafd
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Vlaams Energie-en Klimaatplan: doel zonneboilers gehalveerd, zonnepanelendoel gehandhaafd
© Artjazz | Dreamstime.com

Vlaams Energie-en Klimaatplan: doel zonneboilers gehalveerd, zonnepanelendoel gehandhaafd

De Vlaamse regering heeft het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goedgekeurd. Hierin is onder meer vastgelegd dat Vlaanderen in 2030 over 6,7 gigawatt zonnepanelen moet beschikken.

Elke lidstaat van de Europese Unie moet uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan indienen bij de Europese Commissie voor de periode 2021-2030. Als onderdeel van dit proces zal voor elke maatregel uit het definitieve Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 – dat weer onderdeel is van het Belgische Energie- en Klimaatplan –op korte termijn een entiteit worden aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregel.

Verkopen zonneboilers verlaagd
Opmerkelijk is dat in het Vlaamse plan de ambities voor zonnewarmte maar liefst zijn gehalveerd. In het oorspronkelijke plan zouden er  jaarlijks 10.000 zonneboilers geïnstalleerd moeten worden. In het definitieve plan wordt echter gerekend met een gemiddelde jaarlijkse toename van 5.000 zonneboilers.

In het plan motiveert men de verlaging als volgt: ‘Dit is lager dan aangenomen in het Energieplan 2020, maar wordt gecompenseerd door de vastgestelde verschuiving van zonneboilers richting warmtepompboilers en een sterkere productiegroei bij warmtepompen. Tussen 2014 en 2017 zijn er jaarlijks gemiddeld 7.250 zonneboilers bijgekomen. Het aantal bijkomende zonneboilers is in 2018 gedaald tot 3.602.’

Van 3,6 naar 6,7 gigawatt
In het oorspronkelijke plan was voor zonnestroom een ambitie vastgelegd van een jaarlijkse toename van het aantal zonnepanelen met 300 megawatt. Die ambitie is gehandhaafd, want het vermogen moet groeien van 3,6 gigawatt per eind 2020 naar 6,7 gigawatt per eind 2030; oftewel een gemiddelde toename van 310 megawatt per jaar (red. noot: dit betreft het omvormervermogen en dus niet het zonnepaneelvermogen).

In de periode 2021-2025 wordt daarbij een jaarlijkse groei ingeschat van 300 megawatt en vanaf 2025 een groei van 318 megawatt, zodat in 2030 een capaciteit van 6,7 megawatt zon-pv in Vlaanderen wordt bereikt. ‘Deze doelstelling ligt ruim binnen de mogelijkheden van het potentieel dat door de Zonnekaart is bepaald is en binnen de mogelijkheden voor netintegratie en balancing’, is te lezen in het door de regering aangenomen plan. ‘Om de zonne-energieproductie te verhogen, zal een Zonneplan 2025 met doorkijk naar 2030 uitgewerkt worden. In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord breiden we het bestaande aanbestedingssysteem van investeringssteun met vastgelegde jaarlijkse budgetten voor kleine en middelgrote windturbines uit naar middelgrote pv-projecten vanaf 2021, zodat de meest kostenefficiënte projecten uitgevoerd worden.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Winst uit je woning zoekt:

Teamleider Verduurzaming

Fulltime (40 uur) - Haarlem, 2011 MA
Wattkraft GmbH & Co. KG zoekt:

Management Assistent

<24 uur - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!