Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Vlaams Energie-en Klimaatplan: doel zonneboilers gehalveerd, zonnepanelendoel gehandhaafd
© Artjazz | Dreamstime.com

Vlaams Energie-en Klimaatplan: doel zonneboilers gehalveerd, zonnepanelendoel gehandhaafd

De Vlaamse regering heeft het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goedgekeurd. Hierin is onder meer vastgelegd dat Vlaanderen in 2030 over 6,7 gigawattpiek zonnepanelen moet beschikken.

Elke lidstaat van de Europese Unie moet uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan indienen bij de Europese Commissie voor de periode 2021-2030. Als onderdeel van dit proces zal voor elke maatregel uit het definitieve Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 – dat weer onderdeel is van het Belgische Energie- en Klimaatplan –op korte termijn een entiteit worden aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregel.

Verkopen zonneboilers verlaagd
Opmerkelijk is dat in het Vlaamse plan de ambities voor zonnewarmte maar liefst zijn gehalveerd. In het oorspronkelijke plan zouden er  jaarlijks 10.000 zonneboilers geïnstalleerd moeten worden. In het definitieve plan wordt echter gerekend met een gemiddelde jaarlijkse toename van 5.000 zonneboilers.

In het plan motiveert men de verlaging als volgt: ‘Dit is lager dan aangenomen in het Energieplan 2020, maar wordt gecompenseerd door de vastgestelde verschuiving van zonneboilers richting warmtepompboilers en een sterkere productiegroei bij warmtepompen. Tussen 2014 en 2017 zijn er jaarlijks gemiddeld 7.250 zonneboilers bijgekomen. Het aantal bijkomende zonneboilers is in 2018 gedaald tot 3.602.’

Van 3,6 naar 6,7 gigawattpiek
In het oorspronkelijke plan was voor zonnestroom een ambitie vastgelegd van een jaarlijkse toename van het aantal zonnepanelen met 300 megawattpiek. Die ambitie is gehandhaafd, want het vermogen moet groeien van 3,6 gigawattpiek per eind 2020 naar 6,7 gigawattpiek per eind 2030; oftewel een gemiddelde toename van 310 megawattpiek per jaar.

In de periode 2021-2025 wordt daarbij een jaarlijkse groei ingeschat van 300 megawattpiek en vanaf 2025 een groei van 318 megawattpiek, zodat in 2030 een capaciteit van 6,7 megawattpiek zon-pv in Vlaanderen wordt bereikt. ‘Deze doelstelling ligt ruim binnen de mogelijkheden van het potentieel dat door de Zonnekaart is bepaald is en binnen de mogelijkheden voor netintegratie en balancing’, is te lezen in het door de regering aangenomen plan. ‘Om de zonne-energieproductie te verhogen, zal een Zonneplan 2025 met doorkijk naar 2030 uitgewerkt worden. In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord breiden we het bestaande aanbestedingssysteem van investeringssteun met vastgelegde jaarlijkse budgetten voor kleine en middelgrote windturbines uit naar middelgrote pv-projecten vanaf 2021, zodat de meest kostenefficiënte projecten uitgevoerd worden.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Libra Energy zoekt:

Senior Key Accountmanager

Fulltime (40 uur) - Eendrachtsstraat 199, 1951 AX Velsen-Noord
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - 5667KX
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!