logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
26 augustus 2019

Rijksoverheid start publieksconsultatie Klimaatplan: volop aandacht voor zonne-energie

Het kabinet is gestart met een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan en over het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK). In beide plannen is er volop aandacht voor zonne-energie.

Klimaatplan
Het Klimaatplan beschrijft hoe Nederland tot 2030 het nationale klimaatbeleid vormgeeft. Het Klimaatplan bevat daarmee de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Het Klimaatplan is een verplichting die voortvloeit uit de Klimaatwet en is zodoende het instrument waarmee het kabinet klimaatbeleid vastlegt.

Aan de basis van het eerste Klimaatplan ligt het Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 gesloten werd. Het Klimaatakkoord bevat maatregelen om de nationale CO2-uitstoot tot 2030 met 49 procent te verminderen. De publieksconsultatie over het Klimaatplan vraagt naar de aandachtspunten bij de uitvoering van die maatregelen. Ook wordt gevraagd naar aandachtspunten die spelen op de langere termijn. De consultatie loopt tot 4 oktober, en is online te vinden.

INEK
Gelijktijdig met het Klimaatplan consulteert het kabinet ook het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK). Het INEK is een rapportage aan de Europese Commissie. Aan de hand van een uitvraag die gelijk is voor alle lidstaten van de Europese Unie, geeft Nederland hierin aan welk beleid wordt gemaakt op het gebied van energie en klimaat. De inhoud van het Klimaatplan is  opgenomen in het INEK.

De publieksconsultatie van het Klimaatplan vraagt daarom specifiek naar de aandachtspunten bij de uitvoering van de maatregelen. Ook wordt gevraagd naar aandachtspunten die spelen op de langere termijn. De vragenlijst bevat 9 consultatievragen.

Kleingebruikers
In het Klimaatplan is de volgende passage te vinden over de uitrol van zonnepanelen door burgers. ‘Nederland stimuleert hernieuwbare zelfconsumptie momenteel door een fiscale maatregel voor zonnepanelen bij kleingebruikers. Naast een teruggave van de btw, kunnen eigenaren van zonnepanelen die zijn aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting gebruikmaken van de zogeheten “salderingsregeling”.’ …

‘De salderingsregeling blijft behouden tot 2023 en zal daarna geleidelijk worden afgebouwd en komt na 2030 te vervallen. Daarnaast is er een fiscale stimuleringsregeling voor energiecoöperaties, de regeling verlaagd tarief, waarmee regionale hernieuwbare-energiegemeenschappen (energiecoöperaties) worden gestimuleerd. De leden van deze coöperaties hoeven in de eerste schijf van de energiebelasting geen belasting meer te betalen voor het hen toegewezen deel van de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare elektriciteit. Er wordt momenteel onderzocht hoe deze regeling kan worden omgevormd. Bovendien blijft het kabinet meewerken aan de oprichting van een nieuwe ontwikkelfaciliteit voor energiecoöperaties waarmee energiecoöperaties ontwikkelkosten kunnen financieren.’

Grootgebruikers
Over grootgebruikers is in het Klimaatplan het volgende te lezen: ‘De beperkte beschikbaarheid van hernieuwbare bronnen in Nederland is een belangrijk aandachtspunt. De technische mogelijkheden voor de opwekking van CO2-vrije elektriciteit zijn beperkt. Omdat Nederland aan zee ligt en het relatief hard waait, is er met name potentie voor windenergie op land en op zee. De aanpak is dan ook met name gericht op die bronnen: de opwekking in 2030 van circa 49 terawattuur windenergie op zee; de opwekking van 35 terawattuur hernieuwbare energie (wind en zon) op land; en de kleinschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit uit bijvoorbeeld particuliere zonnepanelen, goed voor circa 10 terawattuur. Met deze inzet zal het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie in 2030 naar verwachting 70 procent bedragen. … Tot en met 2025 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) beschikbaar voor subsidie voor hernieuwbare-elektriciteitsprojecten. De verwachting is dat hernieuwbare elektriciteit na 2025 subsidieloos kan worden gerealiseerd.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten