logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
21 april 2020

Voorjaarsronde SDE+ 2020: voor 7.395 projecten en 4 gigawattpiek zonnepanelen subsidie aangevraagd

In de voorjaarsronde van de SDE+ is voor 4,1 miljard euro subsidie aangevraagd, terwijl er 4 miljard euro beschikbaar is. Zonnepanelen zijn goed voor 7.395 projecten en 4,0 gigawattpiek.

Minister Wiebes besloot op het laatste moment voor de laatste subsidieronde van de SDE+ (red. de regeling wordt vanaf dit najaar verbreed naar de SDE++) geen 2 maar 4 miljard euro beschikbaar te stellen, omdat hij extra kansen zag voor zonnepanelen. De voorjaarsronde was geopend van 17 maart tot en met 2 april.

Verloop 
In de eerste fase tot een basisbedrag van maximaal 7 eurocent per kilowattuur is er voor ruim 2,0 miljard euro subsidie aangevraagd voor met name windenergie op land en zonnestroom. In de tweede fase tot en met 8 eurocent per kilowattuur is het aangevraagd budget opgelopen tot 3,0 miljard euro. In deze fase zijn vooral zonnestroomaanvragen binnengekomen. In de derde en laatste fase tot en met 13 eurocent per kilowattuur is de budgetclaim opgelopen tot ruim 4,1 miljard euro.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschillende subsidieaanvragen.

Categorie

Aantal aanvragen

Aangevraagd budget (in miljoenen euro's)

Aangevraagd vermogen (in megawatt(piek))

Zon-pv

 7.395

2.513

4.032

Biomassa gas

11

606

123

Geothermie

6

341

146

Waterkracht

3

280

53

Biomassa warmte en WKK

29

243

134

Windenergie

40

140

125

Zonthermie

78

15

37

Totaal

7.562

4.137

4.650

Zonnewarmte
78 zonthermische hebben, zo blijkt uit bovenstaand overzicht, in deze ronde subsidie aangevraagd. Ze zijn goed voor een budgetclaim van 15 miljoen euro en een vermogen van 37 megawattth. Daarmee is er voor zonnewarmte een stuk minder subsidie aangevraagd dan in de vorige subsidieronde toen 84 projecten een budgetclaim van 59 miljoen euro deden en goed waren voor een vermogen van 83 megawattth.

Slechts 60 zonneparken
Minister Wiebes meldt in zijn brief aan de Tweede Kamer waarin hij het verloop van de voorjaarsronde van de SDE+-regeling toelicht, dat 7.335 van de 7.395 pv-aanvragen betrekking hebben op zonnepanelen op daken, oftewel voor 99,2 procent. Daarmee is er voor ‘slechts’ 60 zonneparken subsidie aangevraagd. Het aangevraagde budget voor zon-op-dak was daarmee in deze subsidieronde ongeveer 5 keer zo hoog als voor zon-op-veld.

Ingediend onder maximumbedrag
Minister Wiebes stelt in zijn Kamerbrief vast dat er door een aanzienlijk aantal projecten onder het maximale basisbedrag is ingediend. ‘Dit geldt met name voor zon-op-dak. Dat betekent dat de indieners het aandurven om een aanzienlijk aantal zon-op-dakprojecten te realiseren met minder subsidie dan het maximumbedrag. De concurrentie heeft gezorgd voor aanvragen van lagere subsidiebedragen, wat de kosteneffectiviteit van de energietransitie ten goede komt en een bevestiging is van de kostenreductie voor zon-pv die al in de basisbedragen was verwerkt. Tegelijkertijd zal ik monitoren wat de gevolgen van de lagere subsidiebedragen zijn voor de uiteindelijke realisatie van deze projecten.’

35 procent lager
Die laatste opmerking van Wiebes is belangrijk, temeer omdat er in de najaarsronde 2019 van de SDE+ voor 4.649 megawattpiek aan zonnepanelen een budgetclaim werd gedaan van 4.424 miljoen euro. Met de wetenschap dat in de voorjaarsronde 2020 van de SDE+ voor 4.032 megawattpiek aan zonnepanelen een budgetclaim werd gedaan van 2.513 miljoen euro, zou de gemiddelde investering voor de rijksoverheid per megawattpiek 35 procent lager uitvallen. 

Mogelijkerwijs heeft een grote groep projectontwikkelaars voor een extra laag basisbedrag een beschikking aangevraagd om zeker te zijn van toekenning van de subsidie. Het is dan ook logisch dat de minister het uitvalpercentage nauwgezet wil monitoren.

Najaarsronde 2019 nog niet afgehandeld
Tot slot meldt minister Wiebes dat de laatste aanvragen uit de najaarsronde van 2019 nog altijd niet verwerkt zijn. ‘Dit duurt langer dan gebruikelijk, met name door het relatief grote aantal aanvragen voor geothermieprojecten. De beoordeling van deze projecten is relatief ingewikkeld en specifiek, waardoor de beoordelingscapaciteit beperkt is en de beoordeling meer tijd vereist dan bij andere technieken.’

Voor de najaarsronde SDE+ 2019 ontving RVO.nl 7.525 subsidieaanvragen voor hernieuwbare-energieprojecten. Zonnepanelen waren destijds goed voor 7.251 projecten en 4,6 gigawattpiek. Daarbij zouden zo’n 6.000 zon-op-dakprojecten zijn afgevallen. Voor een groot gedeelte van deze projecten is nu vermoedelijk voor de voorjaarsronde 2020 opnieuw subsidie aangevraagd.

Lees ook: Minister Wiebes bevestigt: 1 jaar ontheffing voor realisatie SDE+-projecten in 2020

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten