Solar Magazine - Doorrekening Klimaatakkoord | Wisselende reactie brancheorganisaties, Holland Solar doet extra aanbod
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Doorrekening Klimaatakkoord | Wisselende reactie brancheorganisaties, Holland Solar doet extra aanbod
foto: KiesZon

Doorrekening Klimaatakkoord | Wisselende reactie brancheorganisaties, Holland Solar doet extra aanbod

De brancheorganisaties die actief zijn in de (zonne-)energiesector zijn wisselend positief over de uitkomsten van de doorrekening van het Klimaatakkoord. Holland Solar doet een aanbod voor extra zonne-energie.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) stelden gisteren dat de Klimaatdoelen niet haalbaar lijken. Dit deden zij in hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord die gebundeld zijn in het rapport ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’.

NVDE
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) concludeert dat Nederland flink op weg is richting de CO2-doelen per sector met driekwart duurzame stroom, 1,5 miljoen aardgasvrije woningen en 2 miljoen elektrische auto’s in 2030. De grote bandbreedtes vragen om het snel concreter maken van de afspraken. ‘Er zijn nog volop mogelijkheden om het halen van de doelstelling zekerder te maken. De duurzame-energiesector is er klaar voor’, zegt NVDE-directeur Olof van der Gaag. De doorrekening laat zien dat we nog niet in Parijs zijn maar al wel in Frankrijk’, aldus Olof van der Gaag. ‘Met deze doorrekening hebben we alle informatie om snel te komen tot de benodigde concretisering van maatregelen – en om ondertussen zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de afgesproken maatregelen. Discussie over de bandbreedte, resterende gaten en meningsverschillen moet ons er niet van weerhouden om aan de slag te gaan met de vele dingen waar we het over eens zijn.’ 

De NVDE ziet potentie om de energietransitie verder te versnellen en tegelijkertijd rekening te houden met koopkracht en concurrentiekracht. Dat levert ook meer comfortabele huizen, schone lucht, economische kansen en banen op. De afspraken uit het akkoord bieden ruime mogelijkheden voor bedrijven en bewoners om stappen te nemen naar een duurzame toekomst. Ook wanneer dat leidt tot extra vraag naar duurzame elektriciteit, warmte, besparing en schoon vervoer, ziet de NVDE genoeg mogelijkheden om daarin te voorzien.

Holland Solar: voldoende mogelijkheden om doelen te halen
Holland Solar stelt voldoende mogelijkheden te zien om doelstellingen daadwerkelijk te halen of zelfs meer dan dat. ‘We zijn blij met de conclusies van PBL en CBS over de elektriciteitstafel, dat de afspraken in belangrijke mate en op robuuste wijze bijdragen aan de transitie naar emissiearme elektriciteitsopwekking en de weg vrijmaken  voor verdere verduurzaming in alle sectoren door verdere elektrificatie. Graag draagt de zonne-energiesector eraan bij en werkt deze met de overheid aan belangrijke voorwaarden daarvoor, zoals voldoende netcapaciteit en voldoende stimulans voor duurzame warmte in de gebouwde omgeving.’ 

Holland Solar verwacht verder dat verdere elektrificatie in de gebouwde omgeving en mobiliteit nog extra hernieuwbare energie op daken, gevels en grond nodig gaat hebben. ‘We werken aan voorstellen om de ontwikkeling en mooie inpassing van zonne-energie op daken, gevels en grond goed te laten lopen.’

Wel blijft de organisatie zorgen houden over de verbreding van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) naar SDE++. Holland Solar vindt de continuïteit in het stimuleren van hernieuwbare energie van vitaal belang en maakt zich zorgen over of SDE++ hierin wel voorziet. Zowel de groei van zonnestroom als de groei van zonnewarmte kunnen volgens de brancheorganisatie in belangrijke mate bijdragen in emissieloze energielevering.

Techniek Nederland: technisch personeel hard nodig
Techniek Nederland ziet in de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord een extra stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘De doorrekening laat zien dat de doelen binnen handbereik zijn, maar dan moeten we er wel een schepje bovenop doen. De richting van de klimaatplannen is goed. Wij werken graag samen met het kabinet om de plannen concreet te maken. Er is enorm veel innovatie in duurzame-energietechnieken. De systemen worden steeds betaalbaarder en beter inpasbaar. Die ontwikkeling biedt de komende jaren steeds meer mogelijkheden. Technische innovatie gaat ervoor zorgen dat we de CO2-uitstoot steeds sneller terugbrengen. Niet alleen in de gebouwde omgeving, maar óók in de industrie en in de infratechniek waarin veel van onze leden actief zijn. We moeten niet te lang bezig blijven met het interpreteren van cijfers, het tempo moet omhoog. Om de doelen te halen, moeten we 1,5 miljoen woningen aardgasvrij maken vóór 2030. Laten we onze energie daarop richten.’ 

Om de klimaatplannen te kunnen uitvoeren, is het cruciaal dat er voldoende technische vakmensen beschikbaar zijn. Terpstra: ‘We hebben technici nodig met green skills. Die kunnen we alleen opleiden als er meer aandacht en geld komt voor het technisch beroepsonderwijs.’ 

FME: energiebesparing onderbelicht
FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie met 2.200 aangesloten bedrijven, maakt zich zorgen over de aangekondigde lastenverzwaring voor de industrie. ‘Slim klimaatbeleid duwt bedrijven niet in de rode cijfers, maar helpt ze juist richting een groene toekomst’, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Een groene toekomst kan volgens haar ook worden bereikt met energiebesparing en technologische oplossingen. Beide zijn volgens FME onderbelicht in het ontwerp-Klimaatakkoord, terwijl ze megatonnen aan CO2-reductie kunnen opleveren. ‘Denk aan led-verlichting, warmtevaten in de gebouwde omgeving en het gebruik van sensoren en data-analyse om energieverbruik in fabrieken beter te monitoren. Dit soort technologieën zijn kosteneffectief en ook direct toepasbaar, zowel binnen de industrie als daarbuiten.’

Unie van Waterschappen: wetswijziging snel uitvoeren voor duurzame energie
De Unie van Waterschappen roept partijen op om vaart te zetten achter besluitvorming en werk te maken van de energietransitie. Waterschappen merken de gevolgen van klimaatverandering in hun dagelijks werk, met extremer weer en een stijgende zeespiegel. Bestuurslid Dirk-Siert Schoonman: ‘Het behalen van die doelstelling is wel nodig om de veiligheid en bewoonbaarheid van Nederland ook voor de langere termijn zeker te stellen. Te weinig of te laat actie ondernemen tegen de opwarming van de aarde is voor onze delta geen optie. De kosten van de schades door extremer weer en zeespiegelstijging zullen dan uiteindelijk hoger uitvallen dan die van een omschakeling naar duurzame energie. Daarom werken de waterschappen actief mee aan de reductie van broeikasgassen, onder andere door de opwek van duurzame energie.’ 

In 2025 willen de waterschappen 100 procent energieneutraal zijn. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de energietransitie in de regio. Ze zetten in op windmolens, zonneweiden en het opwekken van biogas. En op het ontwikkelen van innovaties zoals aquathermie -thermische energie uit water- als nieuwe warmtebron als woonwijken van het gas af gaan. De waterschappen stellen hun terreinen steeds vaker ter beschikking aan energieprojecten van bijvoorbeeld inwoners en lokale energiecoöperaties. Waterschappen vragen het Rijk rekening te houden met kosten voor het inpassen van duurzame-energieprojecten van derden in het waterbeheer. En om ondersteuning van innovatief onderzoek hiernaar. Slimme innovaties dragen ook bij aan de economische ontwikkeling van Nederland. Waterschappen vragen de minister de toegezegde wetswijziging snel uit te voeren waarmee ze voldoende ruimte krijgen om duurzame energie te produceren. Hiermee kunnen ze de C02-uitstoot van hun activiteiten volledig compenseren. Voor knellende wet- en regelgeving is het nodig een Taskforce in te richten.

Lees ook:

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Lens zoekt:

KAM-coördinator

32-40 uur - Amsterdam
SolarNRG zoekt:

Manager Warmtepompen

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!