Solar Magazine - Doorrekening Klimaatakkoord | Kabinet wil verstandige en objectieve CO2-heffing om industrie te vergroenen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Doorrekening Klimaatakkoord | Kabinet wil verstandige en objectieve CO2-heffing om industrie te vergroenen
foto: Rijksoverheid

Doorrekening Klimaatakkoord | Kabinet wil verstandige en objectieve CO2-heffing om industrie te vergroenen

Het kabinet wil een verstandige en objectieve CO2-heffing invoeren om te zorgen dat bedrijven hun CO2-uitstoot daadwerkelijk terugdringen. De opbrengst zal worden gebruikt om de industrie te vergroenen.

Het kabinet stelt naar aanleiding van de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) dat ‘dat er nog het nodige moet gebeuren en concretiseringen nodig zijn’. Het kabinet zal de komende weken gebruiken om te komen tot een definitief pakket aan klimaatmaatregelen. Minister Wiebes stelt dat 5 elementen daar onderdeel van uit gaan maken.

ODE omhoog voor bedrijven
Ten eerste vindt het kabinet dat de lasten in de energierekening te veel bij huishoudens terechtkomen en dat de verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven evenwichtiger moet worden. Het kabinet zal de belasting op de energierekening voor huishoudens aanzienlijk verlagen, in ieder geval door die belasting (de Opslag Duurzame Energie) voor bedrijven te verhogen. De verdeling zal daardoor verschuiven van 50/50 naar een derde/twee derde. ‘We doen dit onder andere door het verhogen van de grootverbruikerstarieven, waardoor de industrie een grotere bijdrage gaat leveren aan de transitie’, aldus Wiebes.

CO2-heffing
Ten tweede is op grond van de doorrekening volgens het kabinet helder dat het bonus/malussysteem dat aan de industrietafel is voorbereid tot onvoldoende CO2-reductie leidt. Wiebes hierover: ‘Het kabinet zal daarom komen tot een verstandige en objectieve CO2-heffing om te zorgen dat bedrijven hun CO2-uitstoot daadwerkelijk terugdringen op een zodanige wijze dat we voorkomen dat bedrijven naar het buitenland vertrekken. Bij de uitwerking worden ETS benchmarks betrokken. De opbrengst van de CO2-heffing zal worden gebruikt om de industrie te vergroenen.’

Oversubsidiëring elektrische auto’s
Ten derde kiest het kabinet voor een aanpak op automobiliteit met meer oog voor de huidige marktontwikkeling. Ook geeft het kabinet meer aandacht aan ondersteuning van de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s en het voorkomen van oversubsidiëring van nieuwe elektrische auto’s. Dit biedt ruimte om meer in te zetten op handelingsperspectief en om de in het ontwerp-Klimaatakkoord opgenomen verhoging van de vaste lasten op het bezit van auto’s met een verbrandingsmotor niet in te hoeven voeren.

Ten vierde verwelkomt het kabinet de ambitie van de sectortafel landbouw en landgebruik om extra CO2-reductie te realiseren. Daarvoor zullen door het kabinet voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld om de landbouwsector hierbij te ondersteunen. Met het oog hierop zullen plannen worden uitgewerkt waarbij wij goede mogelijkheden zien om hierbij een combinatie te maken met de visie van het kabinet voor een duurzame en sterke kringlooplandbouw.

CO2-opslag
Ten vijfde zet het kabinet in op een begrenzing van de toepassing van CO2-opslag via CCS, om ervoor te zorgen dat CCS niet leidt tot ongewenste verdringing van schone technieken en dat daadwerkelijk ingezet wordt op een duurzame transitie.

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
OUXO Energy B.V. zoekt:

Binnenwerk monteur MBO4 Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
Kremer Techniek zoekt:

PV Monteur

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!