logo
wvhj2023
foto: © Wessel Cirkel | Dreamstime.com
foto: © Wessel Cirkel | Dreamstime.com
13 maart 2019

Doorrekening Klimaatakkoord | 1 miljard extra investeringen nodig in elektriciteitsnet voor zonne-energie in Noord-Nederland

Als de groei van zonne-energie doorzet, moet in Noord-Nederland 1 miljard extra geïnvesteerd worden in het elektriciteitsnet om zonnepanelen aan te sluiten. Dit blijkt uit de doorrekening van het Klimaatakkoord.

Dit concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’. Dit rapport bevat de doorrekening van de effecten van het Ontwerp Klimaatakkoord dat in december is gepresenteerd.

De netwerkkosten zijn in beeld gebracht door TenneT en de 3 grootste regionale netbeheerders Stedin, Enexis en Liander. Daarbij is uitgegaan van aannames over de invulling van de productie van hernieuwbaar en ontwikkeling van de vraag die zijn afgestemd met het PBL. 'Er is meegenomen dat er extra investeringen van circa 1 miljard euro in het hoogspanningsnetwerk nodig zijn indien zon-pv in Noord-Nederland groeit naar een capaciteit van 3 tot 4 gigawattpiek', schrijft het PBL. 'Vanaf 3 à 4 gigawattpiek zon-pv in Noord-Nederland is er extra transportcapaciteit nodig op het extra hoogspanningsnet (EHS), waardoor de investeringen circa 1 miljard euro hoger uitvallen.'

De aanpassingen en uitbreidingen van de elektriciteitsnetwerken zijn volgens de opstellers van het rapport aanzienlijk. De extra benodigde investeringen zijn 1,9 miljard euro ten opzichte van het basispad voor de regionale netwerken, ruim 6,8 miljard euro extra voor de aansluiting van de windparken op zee en 1,2 tot 2,2 miljard euro extra voor het hoogspanningsnetwerk op land. Dit zijn investeringen die volgen uit de doelstellingen van het ontwerp-Klimaatakkoord. Bij een verdergaande transitie na 2030 lopen deze investeringen volgens het PBL en CPB verder op. De gemiddelde jaarlijkse extra kosten over de periode tot en met 2030 zijn in de orde van grootte van 400 tot 650 miljoen euro.

Opvallend is dat het PBL en CPB schrijven te verwachten dat er bij zonneparken - in tegenstelling tot bij windenergie - geen curtailment zal gaan optreden. Over curtailment schrijft men: 'Het is raadzaam dat de toename van de hoeveelheid hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in lijn is met de additionele vraag naar elektriciteit, omdat het systeem de opgewekte elektriciteit anders niet zal kunnen verwerken en er curtailment plaats zal moeten vinden van de hernieuwbare elektriciteit. Een sterkere groei van de elektrificatie en daarbij aansluitende groei van hernieuwbare elektriciteit zou voor de transitie echter wel wenselijk zijn. Met name elektrificatie in de industrie kan niet alleen leiden tot verdere emissiereductie, maar, mits flexibel vormgegeven, ook bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitssysteem. ... In het basispad is deze zogenaamde curtailment slechts een half procent. Bij zon-pv zal naar verwachting geen curtailment optreden.'

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten