Solar Magazine - Doorrekening Klimaatakkoord | ‘Zonnepanelen op daken meetellen bij doelstellingen hernieuwbaar op land’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Doorrekening Klimaatakkoord | ‘Zonnepanelen op daken meetellen bij doelstellingen hernieuwbaar op land’
foto: St. Joseph

Doorrekening Klimaatakkoord | ‘Zonnepanelen op daken meetellen bij doelstellingen hernieuwbaar op land’

Het kabinet moet zonnepanelen op daken meetellen voor de hernieuwbare-energiedoelstellingen op land. Die suggestie doen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

In het rapport ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’ van PBL en CPB worden diverse passages aan zonne-energie gewijd, waaronder een passage over zon op land in relatie tot zon op daken.

Draagvlak
‘Het hoge tempo waarin de afspraken in de Regionale energiestrategieën (RES’en) concreet moeten worden, staat op gespannen voet met het ontwikkelen van een goede ruimtelijke aanpak en met het zorgen voor maatschappelijk draagvlak’, zijn het PBL en het CPB kritisch over de uitrol van hernieuwbare energie op land zoals zonneparken. ‘Maatschappelijk draagvlak heeft 2 kanten: (lokale) initiatieven voor hernieuwbare energie ontstaan en tegelijk is er vaak weerstand tegen dergelijke projecten. Voor het draagvlak in regio’s kan het helpen om de bijdrage van zonnepanelen op daken volledig te mogen meetellen binnen de regionale opgave.’

Doel van 35 terawattuur verhogen
Zonnepanelen op daken tellen momenteel namelijk nog niet mee bij de doelstelling om in 2030 over 35 terawattuur aan hernieuwbare energie op land. Het PBL schrijft in zijn doorrekening hierover het volgende: ‘Elektriciteitsproductie met zon-pv op daken (<15 kilowattpiek) telt echter niet mee voor het ontwerp-Klimaatakkoord-doel van alle regio’s samen om te komen tot 35 terawattuur opgewekte elektriciteit uit wind en zon. Daardoor worden regio’s beperkt in hun afweging hoe het doel voor hernieuwbare elektriciteitsproductie op land ingevuld zou kunnen worden. Dit zou ondervangen kunnen worden door het regiodoel te herformuleren, zodanig dat kleinschalig zon-pv ook kan meetellen. In dat geval zou wel het gezamenlijke doel van 35 terawattuur moeten worden verhoogd met een aandeel voor kleinschalig zon op dak.’

Geen subsidie na 2025?
In het rapport is ook aandacht voor de kosten van hernieuwbare energie op land. Hierover schrijft men: ‘In de berekening is rekening gehouden met de actuele inzichten over de kostprijzen van verschillende technieken. Met name de prijzen voor windenergie op zee, windenergie op land en zon-pv worden momenteel flink lager ingeschat dan in het basispad. Daardoor is beduidend minder budget nodig voor deze technieken. De prijsverwachting voor de periode na 2025 is zodanig dat verdere groei na 2025 mogelijk is zonder (nieuwe) subsidietoekenningen. Onzekerheid over de prijsontwikkeling maakt die verwachting wel onzeker.’

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Buitendienst

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Lens zoekt:

KAM-coördinator

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!