logo
wvhj2023
foto: Solarfields
foto: Solarfields
13 maart 2019

Doorrekening Klimaatakkoord | PBL en CPB verwachten dat Klimaatdoelen niet gehaald worden

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Dat blijkt uit analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

Het doel om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 stelt het kabinet voor een reductieopgave van 48,7 megaton CO2-equivalenten ten opzichte van het basispad (red. de Nationale Energieverkenning 2017). In het rapport ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’ concluderen PBL en CPB ontwerp-Klimaatakkoord dat er naar verwachting een vermindering van 31 tot 52 megaton gerealiseerd wordt. De beoogde emissiereductie valt weliswaar net binnen deze bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dit komt vooral door onzekerheden over verdere vormgeving van de afspraken, en over de manier waarop burgers en bedrijven zullen reageren op de voorgestelde beleidsprikkels. Er moeten volgens het PBL en CPB (politieke) keuzes gemaakt worden om deze onzekerheden weg te nemen.

De verwachte nationale kosten van deze voorstellen zijn met 1,6 tot 1,9 miljard euro fors lager dan wat berekend werd voor het klimaatakkoord-op-hoofdlijnen van medio 2018 (red. destijds ging men uit van kosten van 3 tot 3,9 miljard euro). Belangrijke oorzaken daarvan zijn lagere kosten voor hernieuwbare elektriciteit - zoals windenergie en zonne-energie - en in de industrie. Ook was het nu mogelijk het pakket voor mobiliteit te analyseren, dat per saldo juist baten oplevert.

De grootste reductie van 18,3 tot 21,0 megaton wordt bereikt in de elektriciteitssector. Het doel was hier een reductie van 20,2 meton. De sterke toename van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zorgt er mogelijk voor dat Nederland in 2030 netto-exporteur van elektriciteit is en ook bijdraagt aan vermindering van emissies in het buitenland. Het einde van kolenstook en ondersteuning van wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat in 2030 zo’n driekwart van de elektriciteitsproductie hernieuwbaar is.

De sector met daarna de grootste reductie is de industrie (red. 6 tot 13,9 megaton), waar naar verwachting het doel van 14,3 megaton niet wordt gehaald. De grote bandbreedte wordt veroorzaakt door onzekerheden over vormgeving van en de reactie van bedrijven op onder andere de bonus-malusregeling: zien zij het vooral als kans of als bedreiging?

Ook in de mobiliteit is er met 4,2 tot 8 megaton en een doel van 7,3 megaton sprake van een forse emissiereductie. De bandbreedte komt hier door onzekerheid over de snelheid waarmee het aantal elektrische personenauto’s in Nederland zal toenemen, de mate van inzet van biobrandstoffen en de omvang van stedelijke zones voor zero emissie van het goederenvervoer.

De aanpak in de landbouwsector met 1,8 tot 4,6 megaton reductie is gelijk verdeeld over een reductie van overige broeikasgassen in de veeteelt en vernieuwing van de glastuinbouw; de reductie door ander landgebruik is minder. In de gebouwde omgeving met een reductie van 0,8 tot 3,7 megaton staat onzekerheid over het succes van de wijkaanpak centraal. De normering in de utiliteitsbouw kan naast de wijkaanpak ook tot forse emissiereductie leiden.

Minister Wiebes van Economische Zaken meldt dat het kabinet eind april met een appreciatie van het PBL- en CPB-rapport komt.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten