Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Ollongren: ‘Woningcorporaties mogen wél SDE+-subsidie aanvragen’
(foto: Rijksoverheid)

Minister Ollongren: ‘Woningcorporaties mogen wél SDE+-subsidie aanvragen’

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stelt in antwoord op Kamervragen van GroenLinks dat woningcorporaties ook SDE+-subsidie mogen aanvragen.

GroenLinks-Kamerleden Tom van der Lee en Paul Smeulders stelden in oktober Kamervragen gesteld over de Woningwet die de uitrol van zonnepanelen bij woningcorporaties zou blokkeren. De Autoriteit woningcorporaties verbood in oktober SDE+-subsidie voor woningcorporatie Dunavie.

Minister Ollongren schrijft de Tweede Kamer het volgende: ‘Woningcorporaties zijn op grond van de Woningwet niet uitgesloten van het aanvragen van SDE+-subsidie en ook de subsidieregeling kent ook geen uitsluiting voor verlening van SDE+-subsidie.’

Over artikel 45 van de Woningwet die de ophef veroorzaakte schrijft de minister: ‘Het is corporaties binnen de Woningwet toegestaan om diensten te verlenen die rechtstreeks verband houden met de bewoning. In artikel 47 van het Besluit toegelaten instellingen (BTIV) is toegelicht welke diensten daar niet onder vallen. Corporaties mogen geen diensten leveren die door nutsbedrijven geleverd kunnen worden, behalve als dit gebeurt met een voorziening die in of nabij de woongelegenheid aanwezig is. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een installatie voor warmtekoudeopslag of zonnepanelen die gekoppeld zijn aan de woningen of de gemeenschappelijke ruimte. Het produceren en leveren van elektriciteit aan derden, anders dan overcapaciteit die wordt geleverd aan het net volgend uit het verlenen van een dienst die rechtstreeks verband houdt met de bewoning (conform artikel 47 (1), sub B BTIV), valt niet binnen de beschreven werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting. Oftewel, corporaties mogen elektriciteit opwekken in of in de nabijheid van woongelegenheden wanneer deze rechtstreeks verband houden met de bewoning. ’

Hierdoor zit er nog een kleine adder onder het gras omdat de zonnestroom door woningcorporaties niet altijd rechtstreeks aan de bewoners geleverd wordt: ‘In de vraag wordt gesteld dat woningcorporaties met het plaatsen van zonnepanelen die diensten enkel indirect verlenen aan het energiebedrijf en dat zij daarmee vooral een dienst verlenen aan de huurders. Op basis van het bovenstaande deel ik dit beeld indien corporaties binnen de wettelijke kaders blijven en zonnepanelen plaatsen als dienst die rechtstreeks verband houdt met de bewoning. Daarnaast wordt gesteld dat er geen extra kosten voor huurders aan verbonden zijn. Het plaatsen van zonnepanelen brengt echter kosten met zich mee die door de corporatie (en daarmee alle huurders van die corporatie) of door doorberekening door de betrokken huurders moeten worden gedragen. Dit is een afweging die elke corporatie individueel maakt. De keuze om de kosten voor het plaatsen van zonnepanelen al dan niet door te berekenen in de huur of servicekosten is afhankelijk van meerdere factoren, onder andere de beschikbare bestedingsruimte van een corporatie.’

Ollongren stelt verder de evaluatie van de herziene Woningwet op dit moment af te ronden: ‘Ik verwacht deze voor het eind van dit jaar naar uw Kamer te versturen. In het kader van deze evaluatie kijk ik niet alleen terug, maar ook vooruit naar de toekomstbestendigheid van de Woningwet en specifiek op dit punt of er onwenselijke belemmeringen bestaan voor corporaties om te verduurzamen. Daarbij worden ook de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw betrokken. Zij kijken vanuit hun rol als respectievelijk toezichthouder en borger naar de mogelijke bedrijfsvoeringsrisico’s en een zorgvuldige inzet van het maatschappelijke vermogen.’

Nu in Solar Magazine

September 2019

Coolback wil de wereld veroveren met rendementsverhogende achterwand zonnepanelen Nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 van kracht: ‘De tijd van schaampaneeltjes is definitief voorbij’ SDE++ biedt kansen voor zonnewarmte: subsidie...
Vacatures
ProfiNRG zoekt:

Projectmanager Zonneparken (M/V)

ProfiNRG is één van de leidende en meest succesvolle (zonne) energie bedrijven in Nederland, gevestigd in Utrecht. ProfiNRG is reeds meer dan 10 jaar actief met het ontwikkelen, verkopen, realiseren en onderhouden van...
Fulltime (40 uur) - Utrecht, 3542DM
Wocozon zoekt:

Klantenservice Medewerk(st)er

Die samen met haar of zijn collega’s van het klantenservice team binnen onze dynamische organisatie ervoor zorgt dat de klant hoog in het vaandel staat. Ben jij een flexibele, administratieve, communicatieve en overtuigende medewerk(st)er met...
32-40 uur - 3454 PZ Utrecht – De Meern
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!