Solar Magazine - Hoofdlijnen Klimaatakkoord: groeiende rol voor zonnewarmte
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Hoofdlijnen Klimaatakkoord: groeiende rol voor zonnewarmte
(foto: DSS)

Hoofdlijnen Klimaatakkoord: groeiende rol voor zonnewarmte

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Gebouwde omgeving een groeiende rol ziet voor zonnewarmte. Het gaat onder meer om het gebruik van zonnewarmte voor toekomstige warmtenetten.

‘Een aantrekkelijk aanbod van duurzame warmte (onder andere geothermie, aquathermie, bio-energie en zonne-energie) zijn belangrijke randvoorwaarden voor de groei van collectieve warmtenetten’, schrijft de sectortafel Gebouwde omgeving in de concept hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. ‘Door de wijkgerichte aanpak, de verschuiving in energiebelasting en een snelle opschaling van het aanbod van duurzame warmte wordt bijgedragen aan de betaalbaarheid van warmtenetten. Mede door de groei en inzet van duurzame bronnen zullen de temperatuurniveaus van warmtenetten geleidelijk zo veel mogelijk van hoog temperatuur naar lagere temperatuur niveaus moeten ontwikkelen. Hiervoor zal bij de uitleg van nieuwe warmtenetten rekening moeten worden gehouden.’

Specifieke over zonnewarmte schrijft men verder: ‘Naast de verwachte groei van zon-pv kunnen zonnewarmtesystemen in toenemende mate een rol gaan spelen in de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld in combinatie met seizoenopslag. In bijvoorbeeld Denemarken zijn grootschalige duurzame warmte systemen commercieel toepasbaar en kunnen ook in onze klimatologische omstandigheden een bijdrage bieden. De mogelijkheden hiervoor kunnen ook hier worden verkend. Ruimtelijke inpassing is daarbij een aandachtspunt.’

Ook Holland Solar is positief. Met een door de sectortafel Gebouwde omgeving voorgestelde integrale wijkaanpak, een gebouwgebonden financiering tegen lage rente, voortzetting van de ISDE-regeling en verhoogde gasbelasting, zal ook de verduurzaming van de gebouwde omgeving door zonnewarmte versneld worden is de overtuiging van de branchevereniging. ‘De contouren van dit akkoord bieden potentie’, stelt Marcel Cloosterman, bestuurslid Zonnewarmte van Holland Solar. ‘Voor de verduurzaming van gebouwen zijn er tal van oplossingen zoals isolatie, warmtepompen en zonneboilers op gebouwniveau en warmtenetten op wijkniveau. Holland Solar is ook kritisch; een warmtenet op zichzelf is niet duurzaam. Alleen als de warmte die er doorheen stroomt duurzaam is, heeft dit nut. Bij de verdere uitwerking van het akkoord moet hier aandacht voor zijn en moeten noodzakelijke voorwaarden worden gesteld aan het duurzaam voeden van de warmtenetten; zoals met zonnewarmte. Dit geldt overigens eveneens voor de elektrificatie van de gebouwde omgeving. Naast de gebouwde omgeving is ook voor de sectoren industrie en landbouw is elke vorm van duurzame energie nodig. Want hier kan zonnewarmte eveneens een rol vervullen zoals voor de procesindustrie en glastuinbouw.’

De kennis over duurzame warmte zal beheerd worden door een Expertisecentrum Warmte om burgers en gemeenten te ondersteunen bij het besluiten over lokale oplossingen. Cloosterman hierover: ‘Als Holland Solar geloven wij in deze aanpak en zullen we bijdragen aan de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord. We zien een grote rol weggelegd voor zonnewarmte, samen met de warmtebatterij, zon-pv en energiemanagement achter en voor de meter. Zon-pv en zonnewarmte zijn bij uitstek goed te combineren in samenhang met zowel fossiele als andere duurzame technieken. Zon-pv en zonnewarmte passen daarmee prima in het transitiepad.’

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Monteur zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Heino
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Elektromonteur zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Heino
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!