Solar Magazine - Holland Solar over hoofdlijnen Klimaatakkoord: ‘Weg vrijgemaakt voor vertienvoudiging zonne-energie’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar over hoofdlijnen Klimaatakkoord: ‘Weg vrijgemaakt voor vertienvoudiging zonne-energie’

Holland Solar over hoofdlijnen Klimaatakkoord: ‘Weg vrijgemaakt voor vertienvoudiging zonne-energie’

‘Met het beleid zoals voorgesteld in het concept Klimaatakkoord wordt het mogelijk gemaakt de bijdrage van zonne-energie in Nederland meer dan te vertienvoudigen.’ Dit stelt Holland Solar-voorzitter Jaap Baarsma.

Holland Solar is ervan overtuigd dat het potentieel van zonne-energie nog fors hoger ligt dan in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord vooralsnog voorgesteld wordt. De snelle uitrol van zonne-energie wordt volgens de branchevereniging mogelijk gemaakt door de blijvende prijsdaling van zonnepanelen (zon-pv), de voorgenomen verhoging van de gasbelasting en de ontwikkeling van nieuwe toepassingsgebieden zoals zon op water, gebouwgeïntegreerde zonne-energiesystemen en zonnewarmte voor warmtenetten. Door de maatregelen in het Klimaatakkoord zal de groei nog sneller toenemen, stelt de organisatie. ‘Zonne-energie kan dé verrassing zijn richting het jaar 2030’, stelt Baarsma. ‘Want in de concepthoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld, die het mogelijk maken om de groei van zonne-energie te versnellen. De elektrificatie én de hoeveelheid inpasbare zon-pv gaat in 2030 zelfs hoger worden dan men verwacht. Impliciet schat de sectortafel Elektriciteit de bijdrage van zon-PV op 21 tot 23 gigawattpiek (circa 22 terawattuur per jaar) in 2030.’

Holland Solar heeft echter eerder al een scenario van 58 gigawattpiek (circa 58 terawattuur per jaar) in 2030 gepresenteerd. ‘Bij een geplande combinatie van wind op land en zon-PV op land én zon op water –  waarbij de inpassing op het elektriciteitsnet en de ruimtelijke inpassing goed voorbereid worden – zal 58 gigawattpiek zeker mogelijk zijn en dat is meer dan een vertienvoudiging van het huidige opgestelde zon-pv-vermogen’, aldus Baarsma.

Dat lokale overheden via zogenaamde regionale energiestrategieën (RES) bepalen hoe en waar de duurzame stroomopwekking plaats gaat vinden, omarmt Baarsma. ‘Wij ondersteunen de keuze dat lokale en regionale overheden in samenspraak met burgers gaan bepalen hoe hun energielandschap er in de toekomst uit gaat zien’, stelt Baarsma. ‘Wat daarbij van groot belang is, is dat de huidige implementatiesnelheid wordt vastgehouden of zelfs verhoogd. Er is bij burgers, gemeenten en bedrijven veel vraag naar meer zonne-energie op land en op daken. Op korte termijn vraagt dit duidelijkheid over de terugleversubsidie voor zonnepanelen en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor zonneboilers, over verbeteringen in de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en over snellere aansluiting van zonne-energie op de elektriciteitsnetten.’

Holland Solar werkt momenteel aan een handreiking voor overheden die zij kunnen gebruiken bij het opstellen van de RES. Baarsma hierover: ‘De handreiking voorziet in de landschappelijke, ecologische en maatschappelijke inpassing van zon op land en op daken. In het document komen ook netinpassing en lokale participatie aan de orde. We verwachten samen met de verschillende stakeholders aan het einde van de zomer de handreiking op te leveren.’

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Duurzame Technieken

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
Eigenenergie.net zoekt:

Coördinator Service en Onderhoud

Fulltime (40 uur) - 5667 KX Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!