Solar Magazine - Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd: 1 januari 2019 start uitvoering
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd: 1 januari 2019 start uitvoering
(foto: SER)

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd: 1 januari 2019 start uitvoering

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Maar wat zijn deze eigenlijk waard en wat zijn de vervolgstappen?

Het Klimaatakkoord heeft tot doel dat Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Vertaald naar megatonnen betekent dit een besparing van 48,7 megaton, oftwel 48,7 miljard kilogram minder broeikasgassen waarbij de nadruk op CO2 ligt.

In de voorgestelde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staan concrete afspraken over het verminderen van de CO2-uitstoot om duidelijk te maken welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. Daarbij is het doel opgeknipt in kleinere doelstellingen per sector. De afspraken zijn gemaakt binnen 5 sectoren die elk een eigen sectortafel, doelstelling en voorzitter kennen, te weten:

  1. Sectortafel Elektriciteit, voorgezeten door Kees Vendrik, beoogde CO2-besparing van 20,2 megaton.
  2. Sectortafel Gebouwde omgeving, voorgezeten door Diederik Samsom, beoogde CO2-besparing van 3,4 megaton.
  3. Sectortafel Industrie, voorgezeten door Manon Janssen, beoogde CO2-besparing van  14,3 megaton.
  4. Sectortafel Landbouw en landgebruik, voorgezeten door Pieter van Geel, beoogde CO2-besparing van 3,5 megaton.
  5. Sectortafel Mobiliteit, voorgezeten door Annemieke Nijhof, beoogde CO2-besparing van 7,3 megaton.

Van de sectortafels wordt verwacht dat zij afspraken voor de eigen sector maken om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Daarnaast moeten zij ook ingaan op thema’s die voor alle sectoren van belang zijn, zoals innovatie, arbeidsmarkt en scholing, financiering en ruimtelijke inpassing. Bovendien moeten ze zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de gemaakte afspraken. Het Klimaatberaad, voorgezeten door Nijpels, houdt de voortgang en samenhang van de besprekingen aan de sectortafels in de gaten.

Het tijdspad om tot een definitief Klimaatakkoord te komen ziet er als volgt uit:

  • Zomer 2018: doorrekening afspraken door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Vanaf september: uitwerken van de afspraken in concrete programma’s
  • Vanaf 1 januari 2019: Start uitvoering nationaal Klimaatakkoord

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Customer Care Medewerker

32-40 uur - Amsterdam
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Elektromonteur zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Heino
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!