Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Powerfield: geen eigen zonnepanelenfabriek, maar zonnepanelen Energyra gebruiken
(foto: Energyra)

Powerfield: geen eigen zonnepanelenfabriek, maar zonnepanelen Energyra gebruiken

Powerfield is niet langer voornemens om zelf in Nederland een zonnepanelenfabriek te bouwen, maar onderzoekt de mogelijkheid tot samenwerking met de nieuwe Nederlandse zonnepanelenfabrikant Energyra.

Energyra opent dit najaar in Zaanstad haar zonnepanelenfabriek waarbij de eerste zonnepanelen eind 2018 van de band moeten rollen. Powerfield en Energyra willen de geschiktheid van de hoogrendementszonnepanelen met achterzijdecontactcellen voor zonneparken in de praktijk aantonen. Dit gaan ze doen door deze zonnepanelen in enkele zonneparken toe te passen en hun prestaties nauwgezet te monitoren. Het zonnepark van Powerfield in Oppenhuizen zal als eerste zonnepark ter wereld uitgerust worden met deze zonnepanelen van Energyra.

Ingrijpende ontwikkelingen
De ontwikkeling van de zonnepanelenfabriek Powerfield Solar Factory in Appingedam is inmiddels stopgezet. In februari 2017 kondigde het bedrijf de komst van een zonnepanelenfabriek van 300 megawattpiek aan. Nu blijkt het volgens het bedrijf echter niet meer mogelijk een rendabele business case te realiseren. Oorzaak is volgens de betrokkenen vooral gelegen in de mondiale economische ontwikkelingen in de solar sector.

Directeur Elwin Ter Horst betreurt het besluit ten zeerste: ‘Toen we begonnen met het  ontwikkelen van de fabriek waren de perspectieven heel goed. Inmiddels hebben er zich ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan op mondiaal vlak, waardoor het niet meer gaat lukken een succesvolle traditionele zonnepanelenfabriek in Nederland te bouwen. We hebben met pijn in het hart besloten er een streep door te zetten, voordat we zouden beginnen met investeren.’

De prijs van traditionele zonnepanelen in Europa is de afgelopen periode sterk gedaald, waardoor de productie van het type zonnepanelen dat in de Powerfield Solar Factory zou worden geproduceerd niet meer lonend kan, zelfs niet met de zogeheten Regionale Investeringssteun Groningen (RIG-)subsidie.

Importheffingen en dalende prijzen
Volgens Powerfield speelt een combinatie van factoren een rol, waarbij het bedrijf onder meer naar de Amerikaanse en Europese overheid wijst. De Verenigde Staten heffen sinds januari van dit jaar een importtax van 30 procent op buitenlandse zonnepanelen. Ter Horst: ‘Doordat deze maatregel al eerder was voorspeld, hebben de Amerikanen in 2017 zoveel mogelijk panelen ingekocht, met als gevolg dat de vraag naar buitenlandse zonnepanelen in de VS bijna geheel tot stilstand is gekomen. In de Europese Unie gebeurt het tegenovergestelde. De minimumimportprijs op Chinese zonnepanelen wordt per september 2018 afgeschaft en om al te grote marktverstorende effecten te voorkomen gaat die prijs nu al versneld naar beneden. Gevolg van dit alles is dat de Chinezen hun overproductie niet meer kwijt kunnen in de Verenigde Staten, terwijl de EU juist de toegang voor Chinese zonnepanelen open zet. Hier speelt verder mee dat banken vrijwel alleen zonneparken financieren die worden uitgerust met “standaard” zonnepanelen die al enkele jaren op de markt zijn en eerder zijn toegepast in zonneparken.’

RIG-subsidie teruggegeven
Omdat de Powerfield Solar Factory met name wilde produceren voor de eigen zonneparken, was zij voornemens ook deze ‘standaard’ zonnepanelen te produceren. Voor ‘nieuwkomers’ zonder innovatieve technieken is het volgens Powerfield moeilijk overleven in die markt. Door de samenwerking met Energyra wil Powerfield een lans breken voor innovatieve solar technologie.  De nieuwe generatie zonnepanelen zoals die door Energyra worden geproduceerd gaan volgens het bedrijf niet alleen veel langer mee, ze wekken ook meer stroom op over de (langere) levensduur en staan daarmee borg voor een lagere prijs per kilowattuur voor de geproduceerde stroom. Bovendien zijn de zonnepanelen soldeer-, lood-, cadmium- en fluorvrij en beschikken daardoor over ‘een zeer lage carbon footprint’. Beide bedrijven zijn ervan overtuigd dat – zo mogelijk geholpen door een geringe ‘vergroening’  van de bestaande subsidieregelingen – juist op deze wijze een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan verdere verduurzaaming van zonne-energie en daarmee de basis wordt gelegd voor de meer duurzame zonneparken van de toekomst.

Ter Horst: ‘We zien de mogelijke samenwerking als een meer verantwoorde strategie om lokale productie van zonnepanelen te realiseren en achten het financiële risico van het bouwen van een eigen “traditionele” zonnepanelenfabriek in Nederland te groot om hiermee door te gaan.’

Met de realisering van de fabriek was een investering van ruim 20 miljoen euro gemoeid. Inmiddels heeft Powerfield Solar Factory de RIG-subsidie die was gereserveerd teruggegeven. Elwin Ter Horst zal zijn werkzaamheden voor Powerfield Solar Factory beëindigen, maar blijft namens Powerfield betrokken bij de samenwerking met Energyra.

Lees ook:

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Libra Energy zoekt:

Senior Technisch Inkoper

Libra Energy zoekt een Senior Technisch Inkoper
Fulltime • Uitgeest
Libra Energy zoekt:

Stagiair Office Management

Libra Energy zoekt een Stagiair Office Management
Fulltime • Uitgeest
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!