Solar Magazine - Wiebes over wijzigingen SDE+-regeling 2018: meerderheid pv-projecten nog steeds rendabel
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wiebes over wijzigingen SDE+-regeling 2018: meerderheid pv-projecten nog steeds rendabel
(foto: Rijksoverheid)

Wiebes over wijzigingen SDE+-regeling 2018: meerderheid pv-projecten nog steeds rendabel

In tegenstelling tot de zonne-energiesector is minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat van mening dat de wijzigingen die hij doorvoert aan de SDE+-regeling geen negatieve gevolgen zullen hebben voor zon-pv.

Wiebes heeft deze week per brief vragen van Kamerleden van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD en SGP over de SDE+-regeling 2018 beantwoord.

Wiebes informeerde de Tweede Kamer begin december over de SDE+-regeling 2018. Branchevereniging Holland Solar meldde direct dat de nieuwe voorwaarden voor zonnestroomprojecten in de SDE+-regeling geen stimulans betekende. Sterker nog, eerder deze week luidde Holland Solar de noodklok over de negatieve gevolgen voor zonnestroom ten gevolge van de aanstaande aanpassing van de SDE+-regeling. De vereniging heeft de Tweede Kamerleden zelfs een persoonlijke brief gestuurd met het verzoek Wiebes te bewegen tot het herroepen van de wijzigende SDE+-regels voor zon-pv.

De brief die minister Wiebes nu aan de Tweede Kamer heeft gestuurd lijkt geen voorbode van het herroepen van de voorgenomen wijzigingen voor zon-pv, tenzij Tweede Kamerleden dit via moties af weten te dwingen.

Wiebes schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamerleden namelijk het volgende: ‘Met de aangekondigde wijziging voor zon-pv wordt energie die aan het net wordt geleverd, anders dan voorheen het geval was, op dezelfde manier gestimuleerd als energie die niet aan het net wordt geleverd. Voor beide zaken geldt namelijk dat de SDE+ de onrendabele top afdekt. … Ik zal de gevolgen van de ingevoerde wijzigingen monitoren. Vooralsnog zie ik geen aanleiding voor een onderzoek. Deze wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van het advies voor de SDE+ in 2018 door ECN en DNV-GL en de markt is erover geconsulteerd.’

Wiebes spreekt in zijn brief met klem de Partij voor de Dieren tegen die stelt dat de zonne-energiesector onvoldoende gehoord is over de wijzigingen: ‘Het is niet juist dat de zonne-energiesector niet over deze wijziging geconsulteerd zou zijn. Eind 2015 heeft ECN reeds aangegeven dat er kritisch moet worden gekeken naar de berekening van het subsidiebedrag voor zon-pv. Dit heeft geresulteerd in een conceptadvies voor de SDE+ 2018 in het voorjaar van 2017, waarbij ECN is uitgegaan van een andere berekeningsmethode voor zon-pv. Dit advies is uitgebreid geconsulteerd. Hiervoor is ook door het ministerie meermaals contact geweest met betrokken brancheorganisaties. De ingevoerde wijzigingen zijn dus zeker niet onaangekondigd of niet eerder besproken met de sector.’

Wel stelt Wiebes zich er terdege van bewust te zijn dat de wijzigingen neerkomen op een verlaging van het subsidiebedrag, waardoor het mogelijk is dat er minder projecten worden ontwikkelt dan het geval zou zijn bij een hoger subsidiebedrag. Wiebes hierover: ‘De subsidiebedragen in de SDE+ worden op dit moment nog steeds zodanig vastgesteld dat het merendeel van de projecten met dit bedrag gerealiseerd moet kunnen worden. Een risico op overstimulering kan daarbij echter nooit een goede wijze zijn om de groei van projecten te stimuleren.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Groothandel

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
VDH Solar zoekt:

Accountmanager binnendienst

32-40 uur - Hazerswoude-Dorp, 2391 PV, 4
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!