Solar Magazine - Holland Solar: ‘Nieuwe voorwaarden SDE+ geen extra stimulans voor eigen gebruik zonnestroom’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar: ‘Nieuwe voorwaarden SDE+ geen extra stimulans voor eigen gebruik zonnestroom’
(foto: KiesZon)

Holland Solar: ‘Nieuwe voorwaarden SDE+ geen extra stimulans voor eigen gebruik zonnestroom’

De nieuwe voorwaarden voor zonnestroomprojecten in de SDE+-regeling voor zonnestroom zijn volgens branchevereniging absoluut geen stimulans voor een verhoging van het eigen gebruik van zonnestroom.

Dit concludeert Holland Solar nadat zij kennis heeft genomen van de kamerbrief van minister Wiebes over de SDE+-regeling 2018 die afgelopen week verschenen is. Wel is de branchevereniging verheugd dat er ook voor 2018 tweemaal 6 miljard euro beschikbaar komt voor de regeling. Holland Solar schat in dat er in 2018 ‘zeker kansen liggen voor zonne-energie’.

Over de vaststelling van het correctiebedrag stelt Holland Solar: ‘Een belangrijke wijziging bij zon-pv is de manier waarop het correctiebedrag wordt berekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opgewekte stroom die aan het net wordt geleverd en stroom die zelf wordt gebruikt. Het ministerie wil met een gedifferentieerd correctiebedrag overstimulering voorkomen. In het voorschot wordt gerekend met een forfaitaire waarde van eigen verbruik van twee derde bij kleinere systemen, 50 procent bij grote daksystemen en 10 procent bij veldopstellingen. Dit is een inschatting van de bespaarde energiebelasting, ODE-opslag, energieprijs en netwerktarief. Het voorschot wordt achteraf gecorrigeerd aan de hand van het daadwerkelijk gemeten eigen verbruik. Deze zal worden bepaald op basis van de Garantie van Oorsprong (GvO-)registratie bij CertiQ. Dit betekent dat indieners meer in detail moeten calculeren en moeten inschrijven voor een hoger bedrag en dus voor een lagere kans op gunning. We betreuren dit, want we hebben gepleit voor het uitstellen van deze aanpassing, om de sector beter voor te bereiden op deze fundamentele wijziging. Deze wijziging bemoeilijkt de inschrijving, projecten worden zo moeilijker te realiseren en die projecten met laag eigen verbruik krijgen lagere voorschotten.’

Het eigen verbruik wordt op deze wijze niet extra gestimuleerd. Dit vindt Holland Solar zorgelijk: ‘Het leidt niet tot het voorkomen van balansproblemen in het elektriciteitsnet van de toekomst. Met de snelle groei van SDE+-projecten zal dit echter wel nodig zijn. We pleiten ervoor om het eigen verbruik financieel interessant te houden in projecten. In Duitsland is dit al jaren met succes het beleid. We beraden ons over de consequenties van deze wijziging.’

Holland Solar is wel verheugd dat de eindafrekening plaats zal vinden op daadwerkelijk eigen verbruik, en niet op basis van een vaste forfaitaire waarde. Holland Solar zal zich nu naar eigen zeggen verder beraden in gesprek met haar leden en achterban en met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Inschrijvers worden geadviseerd zich goed te laten voorlichten over in welke fase en voor welk bedrag ingeschreven zal moeten worden. Ook dienen inschrijvers bijkomende kosten goed te calculeren. 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Technical Asset Manager

32-40 uur - Drieharingstraat 6 3511 BJ Utrecht
Wattkraft Benelux zoekt:

Senior Business Developer Energy Storage Solutions

32-40 uur - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!