logo
wvhj2023
© Novar
© Novar
10 juli 2024

Natuur- en Milieufederaties gaan gemeenten helpen bij natuurinclusieve wind- en zonneparken

De Natuur- en Milieufederaties (NMF) starten in aanloop naar de SDE++ 2024 samen met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) het project ‘Sturen op natuurinclusieve wind- en zonneparken’.

Binnen de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2024 wordt voor het eerst extra subsidie toegekend aan natuurinclusieve zonneparken die extra aandacht schenken aan de bodem, water en de natuur.

Kwaliteitsbudget
Voor windparken biedt de SDE++ een vergoeding voor detectiemaatregelen voor vogels en vleermuizen. Daarnaast komt er waarschijnlijk nog dit jaar een kwaliteitsbudget voor wind- en zonneparken die een extra plus voor de natuur realiseren.

Om deze vergoedingen te kunnen ontvangen, moeten gemeenten dan wel provincies voorwaarden in beleid en vergunningverlening opnemen. De Natuur en Milieufederaties gaan hiervoor vanaf dit najaar de achtergrondkennis, aangescherpte basisteksten en instructies aanleveren.

Op maat
‘Vanuit onze federaties in de provincies wordt het project in de RES-regio’s verder uitgevoerd’, duidt de NMF. ‘Ze zullen bijeenkomsten organiseren voor medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten gericht op kennisoverdracht ten aanzien van natuurinclusief beleid en vergunningverlening. Daarnaast bieden ze ondersteuning op maat.’

Het project ‘Sturen op natuurinclusieve wind- en zonneparken’ moet er zo toe leiden dat gemeenten en provincies het beleid en de vergunningverlening voor het aanleggen van wind- en zonneparken aanscherpen zodat meer aandacht wordt besteed aan natuurkwaliteit. Tot slot wordt binnen het project ook aandacht besteed aan de mogelijkheid om bestaande wind- en zonneparken te vergroenen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten